InterCity-triangelet ferdig innen 2023

De politiske lederne for Østlandsfylkene setter i gang en bred folkelig mobilisering til støtte for utbygging av InterCity-triangelet.

- Spesielt i nedre del av Buskerud opplever vi en sterk befolkningsvekst. Prognosene viser 100.000 nye innbyggere de neste 20 årene i Ringerike, Kongsberg og Drammensområdet.

- Miljøet tåler ikke økt belastning på veg, derfor er det viktig med et løft for jernbane, sier fylkesordfører Morten Eriksrød.

- Buskerudbyen er avgjørende i denne sammenheng, understreker Eriksrød.

Eriksrød var tirsdag ettermiddag i Oslo sammen med de åtte politiske lederne for Østlandsfylkene for å sette i gang en kampanje for folkelig og politisk gjennomslag for å bygge ut InterCity-triangelet (ITC), mellom Oslo og Halden, Lillehammer og Skien.

Følg kampanjen på facebook: Folk for InterCity-utbyggingen

Østlandssamarbeidet er et frivillig nettverkssamarbeid mellom fylkeskommunene Akershus, Buskerud, Hedmark, Oppland, Oslo, Telemark, Vestfold og Østfold som jobber med samferdsel, regional utvikling, kompetanseutvikling og internasjonalt samarbeid.

Støtte til utbygging
Våren og sommeren har vist at det er enorm støtte til utbygging av InterCity-triangelet (ICT). Høringen i forbindelse med Nasjonal Transportplan gikk ut i slutten av juni i år. Ikke noe annet prosjekt får så overveldende og bred støtte som InterCity-triangelet.

I vår behandlet også Stortinget klimameldingen. Her ble ICT et svært sentralt tema, som svar på de nasjonale klimautfordringene knyttet til transportsektoren.

Utbygging av hele ICT vil bidra til å knytte by og land sammen, ved at hele Østlandet kan tas i bruk. At gods og personer kan fraktes raskt mellom Lillehammer, Halden og Skien får enorm betydning langt bortenfor siste stopp for triangelet.

- Veksten for Østlandet er så stor at vi må ha robuste kommunikasjonssystemer for å få til videre utvikling, fortsetter Eriksrød.

Økt kapasitet
Dersom triangelet ikke bygges ut, vil både persontrafikken og godstrafikken oppleve kø, kork og kaos som lammer næringsliv og folk flest i store deler av landet.

- Vi er avhengig av at kapasiteten på jernbanetilbudet mellom Drammen-Oslo blir styrket. Det er i dag en flaskehals som begrenser raskere tog mellom Kongsberg-Oslo, fortsetter Eriksrød.

Han understreker at InterCity-satsingen må komme raskt på plass.

- Det er en forutsetning for Buskerud at Kongsberg og Ringerike blir koblet på InterCity-trianglet, avslutter fylkesordfører Morten Eriksrød.


Publisert 14. august 2012, oppdatert 4. november 2013.

blog comments powered by Disqus