Vegskader for minst 35 millioner

Uværet Frida førte til skader på fylkesvegene i Buskerud for minst 35 millioner kroner.

Vannmassene har gjort skader på over 20 fylkesveger og foreløpige tall viser at det vil koste minst 35 millioner kroner å utbedre skadene, viser en oversikt fra Statens vegvesen.

- Fylkeskommunen vil dekke kostnadene. Det er viktig for trafikantene at vegene kommer i stand igjen, sier fylkesordfører Morten Eriksrød.

Mange fylkesveger måtte stenges på grunn av ødeleggelser etter det kraftige regnværet mandag kveld og natt til tirsdag, spesielt veger i Øvre- og Nedre Eiker og Modum.

Eriksrød er i dag godt fornøyd med det arbeidet Vegvesenet har gjort på de berørte strekningene.

- Vegvesenet gjør sitt beste og har vært flinke til å sette i stand vegene, fortsetter han.

- Så langt har uværet gjort skader for minst 35 millioner kroner, men tallene kan fortsatt stige, avslutter fylkesordfører Morten Eriksrød.

Buskerud fylkeskommune vil nå søke staten om å få dekket utgiftene etter det kraftige uværet som rammet fylket.

For ytterligere informasjon:
Morten Eriksrød, fylkesordfører, 92 22 86 97.


Publisert 14. august 2012, oppdatert 4. november 2013.

blog comments powered by Disqus