- De er ikke glemt

- De er ikke glemt, sier biskop Riksaasen Dahl. Drøyt 100 personer tente fakkel og deltok i markeringen Trafikkofrens dag.

- Vi i kirken synes det er veldig meningsfylt at man lager et slikt arrangement med flere etater, sier biskop Laila Riksaasen Dahl.

- De pårørende for en bekreftelse på at det ikke er glemt når ulykken ikke er en nyheter lenger, sier hun.

Søndag ettermiddag deltok hun i markeringen av Trafikkofrenes dag i Buskerud, som ble arrangert for 12. gang med fakkeltog fra E16 og opp til Norderhov kirke på Ringerike.

Buskerud fylkeskommune står bak arrangementet som gjennomføres i samarbeid med en rekke organisasjoner og lag.

Les også:
Mistet datteren (16) i trafikkulykke

- Vi bryr oss
I Buskerudtrafikken mistet ni mennesker livet i fjor. Fylkeskommnen er ansvarlig for de fleste vegene, og tre av dødsulykkene skjedde på fylkesveger.

- Vi er samlet her for å vise at vi bryr oss, sier leder av Fylkets trafikksikkerhetsutvalg, Trond Johansen, i Buskerud fylkeskommune.

Johansen ønsket velkommen til minnemarkeringen og understreket at fylkeskommunen prioriterer arbeidet med trafikksikkerhet høyt.

- Vi er mange etater og organisasjoner som arbeider for å få ned ulykkestallene i Buskerud, fortsetter Johansen.

- Denne dagen er viktig for å minnes de vi har mistet og de som er rammet av alvorlige skader i trafikken, sier han.

- Dagen skal også markere at det nytter å arbeide for enda bedre trafikksikkerhet etter visjonen om 0 drepte og 0 alvorlig skadde i trafikken, sier Johansen.

Les også: Færre dør i trafikkulykker

- Rammer vilkårlig
- En trafikkulykke rammer så vilkårlig. Vi ferdes i trafikken hver dag, og der er viktig å ha slike markeringer der vi viser omsorg og omtanke for dem som er rammet, sier direktør Kari Sandberg i Trygg Trafikk.

Sandberg holdt dagens hovedtale i Norderhov kirke, og er opptatt av at man får tid til refleksjon og ettertanke.

- Det er meningsfylt å være med på dette, avslutter Kari Sandberg.

Under minnehøytideligheten i kirken var det sang ved Kristin Bjerkerud. Alf Bretteville-Jensen bidro med sang og gitar.

Ambulansene - Brannvesenet - Buskerud fylkes trafikksikkerhetsutvalg - Den norske kirke - Landsforeningen for trafikkskadde - Politiet - Røde Kors - Siri og Hennings Minnefond - Statens vegvesen - Trygg Trafikk - Ringerike kommune

Publisert 4. februar 2013, oppdatert 19. juni 2013.