- En gledens dag for Ringeriksregionen

Fylkestinget godkjente forprosjektet for utbygging av den nye Hønefoss videregående skole.

- En ny Hønefoss videregående skole betyr mye. Først og fremst for elever og lærere som får en flunkende ny skole, sier fylkestingsrepresentant Christopher Wand (H).

- En gledens dag for Ringeriksregionen. Det har vært en lang prosess, men nå kommer skolen og den blir et løft for byutviklingen i Hønefoss, sier fylkestingsrepresentant Anne Sandum (Ap).

De to politikerne i Buskerud fylkeskommune deltok torsdag da fylkestinget behandlet sak om godkjenning av forprosjekt og
igangsettelsestillatelse for nybygg av Hønefoss videregående skole.

Fylkestinget godkjente igangsetting av nybygg innenfor en ramme på 475 millioner kroner jfr. fylkestingsvedtak, sak 90/2012.

I forhold til det gamle skoleanlegget vil fylkeskommunen få en skole som blir 1974 m2 mindre å drifte.

Skolen er planlagt for 800 elever, med et bredt utdanningstilbud og totalt 9 utdanningsprogram. For OPUS er det beregnet 120 deltidselever.

- Her ligger alt til rette for et godt arbeidsmiljø helt i tråd med kunnskapsskolens visjon "maksimere læring og minimere frafall", fortsetter Wand.

- Denne skolen blir så fin og moderne at jeg skulle ønske jeg var elev igjen. Det gode fagmiljøet og elevene får nå perfekte rammer for å minimere frafall og maksimere læring.

- Jeg ønsker at så mange som mulig skal gå på yrkesfag, med denne skolen kan vi kanskje friste enda mer, avslutter Christopher Wand.


Publisert 7. februar 2013, oppdatert 19. juni 2013.