- En milepel

- Det er bred støtte i fylkesutvalget om areal- og transportplanen for Buskerudbyen 2013-2023, sier fylkesordfører Eriksrød.

Fem kommuner og fire statsetater har blitt enige om en tydelig retning for areal og transportutviklingen i Buskerudbyen de neste ti årene.

Onsdag ettermiddag behandlet fylkesutvalget i Buskerud fylkeskommune planen.

- Vi ser at kommunene i Buskerudbyen samarbeider og har en samlende tanke om hvordan de vil utvikle arealbruken, sier fylkesordfører Morten Eriksrød.

- Dette er en milepel og det var bred støtte i fylkesutvalget, fortsetter han.

Endelig behandling skjer i fylkestinget 6. - 7. februar.

- Vi kommer til å følge innstillingen i arbeidet framover, understreker fylkesordføreren.

Areal- og transportplanen har vært ute til offentlig høring med høringsfrist 20. september 2012.

Høringsutgaven av planen har vært gjenstand for en grundig offentlig høring, der det har kommet inn 78 høringssvar i tillegg til de ti partnernes uttalelser.

Alle innspillene er nøye vurdert, og flere har ført til endringer i planforslaget.

Etter den siste behandlingen i den politiske styringsgruppa er det nå konsensus – enighet – mellom de ti partnerne om planen.

I tillegg har næringslivet hatt en sentral rolle i prosessen, og stiller seg bak den endelige planen.

Rådmennene og fylkesrådmannen har i samråd med de statlige samarbeidspartnerne utarbeidet felles saksframlegg.

Kommunestyrene i Lier (10. desember), Nedre Eiker (12. desember) og Øvre Eiker (12. desember), bystyret i Drammen (18. desember) og kommunestyret i Kongsberg (16. januar) har godkjent forslag til areal- og transportplan for Buskerudbyen 2013 – 2023.


Publisert 31. januar 2013, oppdatert 19. juni 2013.