Södra Cell Tofte legges ned

- Det er en alvorlig situasjon for lokalsamfunnet og hele skognæringen på Østlandet, sier fylkesordfører Morten Eriksrød.

Onsdag formiddag ble de ansatte ved Södra Cell Tofte informert om at styret i Södra ønsker å legge ned cellulosefabrikken.

Det svenske Södra-konsernet har eid fabrikken siden 2000, og styret begrunner avgjørelsen med manglende lønnsomhet og overproduksjon av cellulose på verdensbasis.

- Södra Cell Tofte er en viktig bedrift i Hurum. En nedleggelse berører ikke bare de ansatte, men også hele lokalsamfunnet, sier ordfører Monica Vee Bratlie i Hurum kommune.

- Vi har den siste måneden jobbet tett og godt med Buskerud fylkeskommune  for å finne løsninger, og vi hadde tro på fortsatt drift, så det var en tung beskjed å få, sier hun.

Fabrikken på Tofte har 300 ansatte og produserer 400.000 tonn cellulose i året. Den er kommunens nest største arbeidsplass.

- Den er viktig for hele kommunen, men nå er det først og fremst viktig at vi følger opp og støtter de ansatte så godt vi kan, sier Hurum-ordføreren.

Hurum kommune og Buskerud fylkeskommune har siden Södra i februar meldte at de ønsket å selge fabrikken, samarbeidet for å undersøke muligheter for videre aktivitet.

- Det er en alvorlig situasjon for lokalsamfunnet og hele skognæringen på Østlandet, og vi synes det er meget beklagelig at styret har landet på dette vedtaket, sier fylkesordfører i Buskerud, Morten Eriksrød.

Fylkesordfører Morten Eriksrød og ordfører Bratlie var i begynnelsen av mars i møte med konsernledelsen i Södra i Sverige, og har i tillegg hatt samtaler med næringsminster Trond Giske og skognæringen.

- Vi vil fortsatt jobbe for å undersøke om det er muligheter for videre drift, men det er en utfordrende situasjon. Vi forventer nå at vi får en nærmere orientering fra Södra Cell om saken, avslutter Morten Eriksrød.

For mer informasjon:
Fylkesordfører Morten Eriksrød, mobil 92 22 86 97
Ordfører Monica Vee Bratlie, mobil 97 04 25 60


Publisert 20. mars 2013, oppdatert 19. juni 2013.