14-åring til Ungdommens storting

Opptatt av asylpolitikk. - Asylsøkere må vente alt for lenge før de får saken sin ferdigbehandlet, sier Iren Grue (14).

Den 4. og 5. mars arrangeres Ungdommens storting for andre gang på Stortinget, og hit inviteres ungdom mellom 13 og 18 år for å diskutere saker de er opptatt av.

14 år gamle Iren Grue (bildet) fra Ål siter i styret til Ungdommens fylkesting i Buskerud og skal representere Buskerud under samlingen i Oslo.

Ungdommens fylkesting er opprettet av Buskerud fylkeskommune for at ungdom i større grad skal få mulighet til å bli hørt i saker som angår dem regionalt, nasjonalt og internasjonalt.

- Venter for lenge
- Jeg skal ta opp en sak om asylpolitikk. Jeg mener at asylsøkere må vente alt for lenge før de får saken sin ferdigbehandlet, sier hun.

- Mange må gå i flere år før de får vite om de får oppholdstillatelse eller ikke, sier Iren Grue.

- I klassen har vi en jente som er asylsøker, hun har vært i klassen min siden 5. klasse og hun er en utrolig skjønn jente som du blir fort glad i!

- Det er grunnen til at jeg kom på denne ideen, for hvis hun må dra nå, så blir det veldig trist, sier 14-åringen.

Ungdom fremmer saker
Ungdommens storting skal behandle 55 saker ungdom selv har fremmet, og sakene er delt inn i fem kategorier.

  • Skole - fravær, stipend og helsesøster
  • Skole – fagrelatert
  • Medvirkning og fritid
  • Asylpolitikk, arbeid/økonomi og helse
  • Miljø og samferdsel

- Det er utrolig  viktig at ungdom får samles i et ungdomsparlament. Politikerne må se og forstå at vi har viktige saker vi bryr oss om og brenner for, - at vi engasjerer oss i det samfunnet vi bor i, fortsetter hun.

 

- Jeg gleder meg kjempe mye, og tror det blir både spennende og lærerikt. Aller mest blir det spennende å se hvordan de andre reagerer på saken min og om flere synes det er like viktig som jeg, sier Iren Grue.

Viktig at ungdom blir hørt
- Det er flott at Stortinget har tatt initiativ til et slikt ungdomsparlament, sier ungdomskoordinator i Buskerud fylkeskommune, Rina K. Yamamoto.

 

Ungdomsdemokratiet skal gjenspeiles i alle de politiske nivåene som finnes i samfunnet, både lokalt, regionalt og nasjonalt.

- Det er viktig at ungdommen blir spurt om hva de synes om det samfunnet vi lever, men viktigere er det de blir hørt, fortsetter Yamamoto.

 

- Antagelig er det viktigere for politikerne og oss voksne enn det er for ungdommen selv! Når man leser sakene ungdommene ønsker å ta opp er det ingen som kan hevde at ungdom ikke bryr seg eller engasjerer seg, avslutter ungdomskoordinator i Buskerud fylkeskommune, Rina K. Yamamoto.


Publisert 25. februar 2013, oppdatert 7. november 2013.