1,6 millioner i nye filmtildelinger

Arne Nævra, Torgeir B. Lande, Robert Depuis og Nils Andersen fra Buskerud får støtte til tre ulike prosjekter fra Viken Filmsenter.

I sin første tildelingsrunde for 2013 vedtok styret i Viken Filmsenter AS i styremøte den 18 mars å gi tilsagn om totalt 1.610.000 kroner fordelt på 9 prosjekter.

Tre prosjekter fra Buskerud får støtte:

  • Holleia: Regissør Arne Nævra og Torgeir B. Lande (dokumentar utvikling)
  • Julenissens fall: Regissør Robert Depuis (kortfilm produksjon)
  • Frostrunen: Reggisør Nils Anderssen (spill utvikling)

Det kom inn 62 registrerte søknader som søkte om totalt 13.019.161 kroner.

- Det er med glede vi konstaterer at det fortsatt er god spredning regionalt mellom våre fire fylker både når det gjelder antall søknader og hvilke prosjekter som er innstilt for støtte, sier daglig leder Tom Rysstad i Viken Filmsenter.

Alle søknader er kunstnerisk vurdert av filmkonsulent Harry Guttormsen, og filmsenterets daglige leder har i tillegg vurdert søknadenes totale kvalitet.

- Vi har med denne tildelingen fortsatt vårt arbeid med å bygge og videreutvikle filmbransjen i vår region, fortsetter Rysstad.

- Det er gledelig å se at kvaliteten på de innsendte prosjektene fortsatt er så høy at svært mange gode prosjekter ikke nådde opp i denne runden.

Neste søknadsrunde har frist 16 mai.


Publisert 19. mars 2013, oppdatert 19. juni 2013.