18 mill til museene

Fylkeskommunen fordeler 18 millioner kroner til drift av museene i Buskerud.

Museene har i oppdrag å forvalte og formidle Buskeruds historie, og skal være en ressurs for samfunnsutviklingen i fylket.

Buskerud fylkeskommune fordeler årlig driftstilskudd til museene i fylket.

I sist hovedutvalg for regionalutvikling og kultur fordelte politikerne følgende beløp til museene:

- Jeg er glad for at vi fikk en økning på 2 millioner kroner i statlige midler til de fem museene som nå er i konsolideringsprosessen, sier utviklingssjef Kjersti Bærug Hulbakk i fylkeskommunen.

De fem er Eiker og Lågendalen museum, Hallingdal museum, Hringariki, Kunstnerdalen Kulturmuseum og Norsk Bergverksmuseum.


Publisert 15. februar 2013, oppdatert 19. juni 2013.