200-års jubileum for Jørgen Moe

Fylkespolitikerne bevilget 150.000 kroner til Hole kommunes markering av dikterens fødsel.

I år er det 200 år siden eventyrforfatteren, dikteren, presten og biskopen Jørgen Moe ble født på Mo gård i Hole kommune.

Politikerne i hovedutvalget for regionalutvikling og kultur bevilget tirsdag ettermiddag 150.000 kroner i støtte til Hole kommunes markering.

- Vi har store nasjonale kunstnere i Buskerud, og Asbjørnsen og Moe-eventyrene er jo noe vi alle kjenner, sier leder av hovedutvalget, Tom Erik Hauger (Frp) i Buskerud fylkeskommune.

- De fleste har lest eller er blitt lest for i barneårene, så dette er noe vi må ivareta på en god måte, fortsetter Hauger.

At Jørgen Moe er født og oppvokst i Hole kommer tydelig til uttrykk i flere av tekstene hans, blant annet i hans barnebok I brønnen og i tjernet, som er Norges første barnebok.

Det planlegges en rekke markeringer i Hole under jubileumsåret, både fra kommunen og frivillige organisasjoner sin side.

Offisiell åpning av Jørgen Moe-jubileet 22. april.


Publisert 12. februar 2013, oppdatert 19. juni 2013.