Alt klart for utbygging av Bjørnstjerne Bjørnsons gate

Fylkestingets vedtak får nå gjennomslag. Enighet om at Kjellstadmidlene finansierer Øvre Sund Bru.

Det gjenstående beløpet fra bomstasjonen på Kjeldstad har vært lånt til delfinansiering av Øvre Sund Bru.

De konkrete sluttforhandlingene ved bruk av restmidlene har pågått i lengre tid, og det er nå enighet mellom Drammen kommune og Buskerud fylkeskommune om at disse midlene skal være en permanent delfinansiering av brua.

Det betyr at fylkeskommunen får frigjort midler til å bygge om Bjørnstjerne Bjørnsons gate mellom Jernbanegata og Telthusgata til en flott fire felts bygate som vil bedre  tilgjengeligheten for gående og syklende, og samtidig  øke kapasiteten.

Kostnadene er beregnet til 180 millioner kroner.

Avtalepunktene er som følger:

  1. Øvre Sund bru delfinansieres med restmidlene fra Kjeldstadbommen.
  2. Bjørnstjerne Bjørnsons gate fra Jernbanegata til Telthusgata bygges for fylkeskommunale midler. Utbyggingen starter i 2014, og fullføres så raskt som rasjonell utbyggingsfremdrift tillater.

Fylkesordfører Morten Eriksrød er glad for at man har kommet fram til en konstruktiv løsning i tråd med fylkestingets vedtak.

- Denne avtalen gjør at vi kan få fortgang i utbyggingen av fylkesveg 282 i Bj. Bjørnsonsgt. Dette er den fylkesvegen med de største kapasitetsutfordringene, og vi er derfor glad for at vi kan få bygd ut denne slik at sentrumsringen i Drammen kan fungere som forutsatt.

- Vi ser fram til et godt samarbeid med Drammen kommune og få til en fin og godt fungerende bygate i Drammen..

Enighet om Tilfartsveg Vest
Som et tilleggspunkt til avtalen er partene enige om en intensjon om at Konnerudnedføringen skal inngå i Buskerudbypakke 2. Dette tilleggspunktet forutsetter enighet mellom alle samarbeidspartnerne i Buskerudbyen. Her vil vegstrekningen fra Øvre Sund bru til Sundland, med påkobling til Konnerudgata, ha førsteprioritet.

Dette vil åpne mulighetene for bolig og næringsutvikling på Sundland, og være viktig for miljø og trafikkavlastning av Konnerudgata. Påkobling mot Konnerudgata vil også gi kollektivtrafikken bedre framkommelighet.

For mer informasjon:
Fylkesordfører Morten Eriksrød, mobil 92 22 86 97


Publisert 19. mars 2013, oppdatert 19. juni 2013.

blog comments powered by Disqus