Åpnet kunstutstilling i fylkeshuset

Vandrerutstilling i forbindelse med 100-årsjubileet for kvinners stemmerett vises i fylkeshuset.

Fylkesordfører Morten Eriksrød åpnet tirsdag formiddag vandrerutstillingen 3 kvinner 2 fylker i fylkeshuset i Drammen.

Det er Telemarksgalleriet, Buskerud fylkeskommune og Buskerud fylkeskunstner 2012, Rita Engedalen, som sammen har laget en vandreutstilling i forbindelse med 100-årsjubileet for kvinners stemmerett. Utstillingen vises i 5 kommuner i Buskerud og Telemark.

3 kvinnelige kunstnere fra Telemark og Buskerud og Vestfold; Runi Langum, Heidi Helland Hansen og Merete Løndal, blir presentert i vandreutstillingen.

  • Runi Langum; er en av landets beste tegnere. Hun konsentrerer seg i stor grad om mennesker i bildene. Streken er enkel og kraftfull, og bildene inneholder en varhet og en styrke som er helt egenartet for Runi.
  • Merete Løndal; arbeider med figurativt maleri bygget opp av lag på lag med maling. Maleriene er figurative, men motivene oppleves likevel fragmenterte og forvrengte. Løndal tematisere ulike former for speilinger i sine malerier.
  • Heidi Helland-Hansen; lager fargesterke fotomalerier. Ved hjelp av kamera fanger Heidi motiv som umanipulert brukes som bakgrunnsteppe i maleriene. Arbeidene er fulle av strukturer som gjenspeiler hennes bakgrunn innen tekstildesign.

Vandrerutstillingen har vært vist i kommuner Telemark samt i Drammen og Kongsberg. Etter fylkeshuset skal den videre til Ål i slutten av november.

Vandrerutstillingen 3 kvinner 2 fylker i fylkeshuset i Drammen.
Fotomaleri av Heidi Helland-Hansen.


Publisert 29. oktober 2013, oppdatert 30. oktober 2013.