Arealdelsplan for Kongsberg behandlet i fylkesutvalget

Planforslaget er godt gjennomarbeidet sier fylkesutvalget i dagens møte.

Onsdag behandlet fylkesutvalget kommuneplanens arealdel i Kongsberg kommune.

Se fylkesrådmannens innstilling. 

I dagens møte ble følgende forslag fremmet av H og FrP og enstemmig vedtatt.

1)      Fylkesutvalget konstaterer at planforslaget er godt gjennomført og i tråd med regional planstrategi. Planforslaget følger stort sett opp føringene i regional areal- og transportplan for Buskerudbyen.

2)      Fylkesutvalget har ingen ytterligere kommentarer til planforslaget.


Publisert 18. september 2013, oppdatert 18. september 2013.