Brekke blir daglig leder i eiendomsforetaket

Gjermund Brekke (49) fra Ringerike blir daglig leder av det nyopprettede foretaket Buskerud Fylkeskommune Eiendom FKF.

LES OGSÅ: Nytt fylkeskommunalt eiendomsforetak

- Selskapet vil forvalte store eiendomsverdier, som byr på spennende og givende arbeidsoppgaver. Det å få lede denne organisasjon er å bli vist stor tillit, og jeg er svært glad for å ha fått denne muligheten. Utfordringen blir både stor og meget interessant, sier Gjermund Brekke (bildet).

Gjermund BrekkeEiendomsforetaket etablerers fra 1. januar 2014 og skal forvalte, drifte, vedlikeholde og utvikle Buskerud fylkeskommunes eiendomsportefølje på 220.000 kvm (bestående i hovedsak av skolebygg spredt over hele fylket). Foretaket blir også ansvarlig for byggeprosjekter.

- Vi i styret hadde mange gode kandidater å velge blant. Når vi nå ansetter Gjermund Brekke mener vi å ha valgt den daglige lederen som vil være den aller beste for foretaket, både under etableringsfasen og i de senere fasene, sier styreleder for det nye eiendomsforetaket, Bjørg Totland.

- Gjermund er vant til å arbeide med hele verdikjeden til eiendommene, med ansatte i alle yrkesrollene knyttet til eiendom, og med byggenes brukere. Han vil både ha fokus på utvikling av organisasjonen og på økonomien knyttet til eiendommene, sier Totland.

Brekke er i dag ansatt som forvaltningsdirektør i Høegh Eiendom med ansvar for selskapets forvaltningsportefølje, herunder kundeoppfølging, leieavtaler, drift, vedlikehold og rehabilitering av eiendommene og har personalansvar for så vel administrativt og driftsrettet personell.

Denne stillingen har han hatt siden 2004. Han har for tiden også omfattende prosjektansvar for avvikling av papirfabrikken etter konkurs i Pettersson Papper i Moss.

Videre har han lang erfaring fra ledelse av eiendomsområdet i andre selskaper. Brekke er også engasjert i bl.a. Ringerike Boligstiftelse som legger til rette botilbud for brukere innen ulike helsetjenester i Ringerike kommune.

Han har fagbrev som elektriker og har seinere tatt ingeniørutdanning. Med denne brede utdanningsbakgrunnen står han svært godt rustet til å se helheten i ansvaret som det nye foretaket skal ha.

Brekke vil tiltre i løpet av 1. kvartal 2014. Det var 18 søkere til stillingen.


Publisert 20. desember 2013, oppdatert 20. desember 2013.