670 mill kr på fylkesveger

Buskerud fylkeskommune bruker i år 670 millioner kroner til drift, vedlikehold og investeringer på fylkesvegene. Se kart over strekninger der du bor.

Samferdselspolitikerne i fylkeskommunen godkjente sist fredag leveranseavtalen for 2013 mellom Buskerud fylkeskommune og Statens vegvesen.

Se også: Kart over investeringer.pdf
Se også: Kart over dekkelegging fylkesveger.pdf

Fylkeskommunen eier 1.800 km fylkesveger og bruker i år 671 millioner kroner til drift, vedlikehold og investeringer.

En av vegstrekningene som vil bli bedre er fylkesveg 40 Bogstrandhøgda i Numedal der man i år starter arbeidet med å utbedre vegen for 75 millioner kroner.

- Dette er et av de mest svingete partiene og det er et løft at vi kommer i gang med dette arbeidet, sier Trond Johansen (KrF), leder av hovedutvalget for samferdselssektoren.

Samferdselspolitikerne er i tillegg opptatt av at man kan benytte overskuddsmasse fra prosjektet på Bogstrandhøgda til flomsikringstiltak på fv. 107 og fv. 98.

- Vi må finne en løsning for hvordan disse massene kan brukes, sier Johansen.

Sak om dette kommer opp i neste hovedutvalgsmøte.

Når det gjelder vedlikeholdsforfallet på fylkesvegnettet så vil politikerne bruke nær 100 millioner kroner i år.

Forfallet var på hele 2,4 milliarder kroner da fylkeskommunen 1. januar 2010 overtok 600 km riksveg fra Staten.

For ytterligere informasjon:
Trond Johansen, leder av Trafikksikkerhetsutvalget, 90 99 80 95.


Publisert 28. januar 2013, oppdatert 19. juni 2013.