Fylkesbiblioteket i Singapore

Jannicke Røgler og Petter von Krogh presenterer biblioteket som læringsarena på verdenskonferanse i Singapore.

Mandag 19. august presenter Petter von Krogh og Jannicke Røgler fra Buskerud fylkesbibliotek et paper om biblioteket som læringsarena på IFLA World Conference i Singapore.

De to ble antatt som bidragsytere ved juletider og i mai leverte de inn sitt paper med det fulle navnet «Double Force. Applying indicators and qualitative measuring to the public library learning space”.

Som tittelen sier har de to tatt i bruk de nasjonale indikatorene for folkebibliotek, og kombinert dem med den såkalte Buskerudmodellen som ble lansert i fjor.

Presentasjonen skal fremføres som en av fire under overskriften «Bring the fun out of it! New ways of teaching and communicating statistics», som er i regi avIFLAs  seksjoner for statistikk og utdanning & opplæring.

IFLA arrangeres årlig, hver gang på et nytt sted. Årets konferanse i Singapore er den 79ende i rekken, og samler 3500 deltakere fra hele 120 land

Paperet finner du her:  http://library.ifla.org/206/

Presentasjonen finner du her: https://docs.google.com/file/d/0B2tU9CKiRLSFcE55Uk9CaDZpNkE/edit?usp=sharing

http://www.slideshare.net/Buskfyb/double-force-ifla-2013-presentation-wcomm


Publisert 19. august 2013, oppdatert 19. august 2013.