Nytt fylkeskommunalt eiendomsforetak

- Jeg er glad for å ha fått fylkestingets tillit til å være styreleder for et foretak under oppbygging, sier Bjørg Totland (52).

Fylkestinget vedtok i sist møte å etablere Buskerud fylkeskommune Eiendom som fylkeskommunalt foretak for å ivareta fylkeskommunale eiendommer.

Foretaket etablerers fra 1. januar 2014 og skal forvalte, drifte, vedlikeholde og utvikle fylkets eiendomsportefølje på 220.000 kvm (bestående i hovedsak av skolebygg spredt over hele fylket). Foretaket blir også ansvarlig for byggeprosjekter.

Tirsdag 17. desember hadde det nyoppnevnte styret for foretaket sitt første møte, og nyvalgt styreleder Bjørg Totland (52) fra Kongsberg ser fram til oppgaven.

Bjørg Totland- Jeg har fått med meg et svært dyktig styre, og når daglig leder nå er på plass, er vi sammen forberedt på et arbeidskrevende og spennende første år, sier Bjørg Totland (bildet).

Totland har lang erfaring fra eiendomsfeltet.

I årene 2003 - 2011 var hun daglig leder i Kongsberg kommunale eiendom KF, og fra 1999 - 2003 var hun plan-, byggesak- og næringssjef i Kongsberg kommune.

I dag er hun daglig leder i Senter for eiendomsfag, et privateid undervisnings- og utdanningsselskap som spesialiserer seg innen eiendomsfagene.

- Riktig verktøy

- Alfa og omega for å lykkes med et fylkeskommunalt foretak er å gi foretaket de riktige verktøy til å nå sine mål. Dette skal vi i styret bidra sterkt til gjennom en ryddig dialog med politisk nivå, med rådmannens organisasjon og med brukerne av alle byggene, fortsetter Totland.

- Det blir like viktig for styret å legge til rette for en god kommunikasjon med de ansatte som skal over i foretaket. Dette er en jobb vi og foretakets daglige leder, sammen men rådmannen, kommer til å ha fokus på i 2014, sier hun.

- Hva tror du blir de viktigste utfordringene?

- Det blir mange utfordringer. Alt rundt og i foretaket er ennå ikke på plass. Den aller viktigste oppgaven i løpet av 2014 er følge fremdriften og økonomien i de store investeringsprosjektene samtidig som vi får gjort klar for en internhusleie f.o.m. 2015.

Profesjonell eiendomsforvaltning

- Uten en slik husleieordning vil fylkeskommunen ikke kunne profesjonalisere sin eiendomsforvaltning og heller ikke ta vare på de enorme eiendomsverdiene som den besitter. Slik opparbeider vi også en klar rolleforståelse mellom bestiller og utfører, sier hun.

- En nesten like stor utfordring er å få til en fornuftig organisering av all virksomheten i foretaket slik at denne på en god måte kombinerer effektiv leveranse med god faglig trivsel hos de ansatte.

- Straks daglig leder er på plass, gripes dette fatt i. Og sist, men absolutt ikke minst, å få kommunisert, på en forståelig måte, at god eiendomsforvaltning er god fylkeskommunal økonomi. For alle og fra alles perspektiver, avslutter Bjørg Totland.

Styremedlemmer Buskerud fylkeskommune Eiendom FKF

  • Bjørg Totland (leder)
  • Bente Bømark Hanssen (nestleder)
  • Kristian Thowsen
  • Jørn Lyshoel
  • Jan Øya (ansattes representant)

Ansatte i Bygge- og eiendomsseksjonen overføres til foretaket fra den dag daglig leder tiltrer stillingen. Det vil på nyåret bli satt i gang en prosess for å avklare hvilket driftspersonell som skal overføres til foretaket. Det vil i den forbindelse bli lagt opp til en prosess der virksomhetene er sterkt involvert.


Publisert 18. desember 2013, oppdatert 20. desember 2013.