Ny måte å tenke læreplass

NAV og fylkeskommunen samarbeider om kurset Aktiv mot læreplass for å øke andelen som fullfører videregående opplæring.

NAV Buskerud, Buskerud fylkeskommune og Nordic Academy har inngått et samarbeid - "Aktiv mot Læreplass" - som skal knytte næringslivet og ungdom som står uten tilbud om læreplass tettere sammen.

Tilbudet går til ungdom under 24 år som har gjennomført VG1 og VG2, og som står uten læreplass.

- Formålet med kurset er å formidle ungdom til en praksisplass som kan føre til læreplass innen sitt fagområde. Dokumentert opplæring i yrkespraksis kan gi gyldig fradrag i læretid, sier formidlingsleder Mariann Gustavsen i fylkeskommunen.

Kurset er delt inn i to faser:

  • Fase 1 varer i 6 uker, og kombinerer undervisning, individuell oppfølging, og oppsøkende aktivitet for veien videre.
  • I fase 2 er du i yrkespraksis innen ditt fagområde i inntil 6 måneder.

- I fase 2 får de elevene som har behov, hjelp til å få bestått fag de mangler, sier Gustavsen.

Det er fire kurs med totalt 60 ungdommer.Oppstart i Drammen var 14. oktober, mens Hokksund og Hønefoss strater opp 4. november.


Publisert 30. oktober 2013, oppdatert 31. oktober 2013.