Første møte i nytt hovedutvalg

Det nye hovedutvalget for regionalutvikling og kultur møttes for første gang.

I desember 2012 vedtok fylkestinget at hovedutvalget for kultur, idrett og folkehelse og hovedutvalget for regional utvikling skulle slås sammen til ett utvalg fra 2013.

Tirsdag 12. februar hadde det nye utvalget sitt første møte i fylkeshsuet i Drammen.

- Vi har fått samlet veldig mange engasjerte mennesker i utvalget, sier leder i hovedutvalget for regionalutvikling og kultur, Tom Erik Hauger (Frp).

- I dag hadde vi 22 saker til behandling, og vi ser jo at mange saker fra regional utvikling og kultur henger i hop, så vi håper at vi med det nye utvalget kan få en effekt av det, sier Hauger.

Antall medlemmer i det nye utvalget er utvidet med fire personer og teller nå 15 politikere:

Leder: Tom Erik Hauger (Frp) - Røyken
Nestelder: Iselin Haugo (H) - Ål

Turid Wickstrand Iversen (H) - Drammen
Sigrid Thielemann (H) - Drammen
Egil Ax (H) - Drammen
Kristian Hammervik (KrF) - Drammen
Solveig H. Markegård (KrF) - Hol
Ida Marie Holen (Frp) - Ål
Roger Ryberg (Ap) - Hurum
Sissel Hovland (Ap) - Hol
Steinar Berthelsen (Ap) - Rollag
Ragne Buer (Ap) - Nedre Eiker
Nancy Amundsen (Ap) - Ringerike
Kari Kolbræk Ask (Sp) - Sigdal
Helge Stiksrud (V) - Ringerike

Medlemmer og varamedlemmer til henholdsvis hovedutvalget for regionalutvikling og hovedutvalget for idrett, kultur og folkehelse ble valgt for inneværende valgperiode på fylkestingets konstituerende møte i oktober 2011. 

I følge kommuneloven § 10 nr 6 første punktum kan ”Kommunestyret og fylkestinget selv når som helst omorganisere eller nedlegge faste utvalg og komiteer”. 


Publisert 13. februar 2013, oppdatert 19. juni 2013.