Fremmer ungdomssaker

Ungdommens Fylkesting får større muligheter til påvirkning. Får nå legge fram ungdomssaker til behandling i hovedutvalgene.

FØLG: Buskerud Ungdommens fylkesting på facebook

Politikerne i fylkesutvalget ønsker at Buskerud Ungdommens Fylkesting (BUFT) får større mulighet til å fremme saker til politisk behandling på områder de mener er av særlig betydning for ungdom i Buskerud.

Etter forslag fra Elizabeth Skogrand (H) vedtok politikerne onsdag ettermiddag enstemmig at det ikke settes noe tak på hvor mange saker ungdommene får fremme i løpet av et år.

Utvalget vedtok samtidig at sakene kan fremmes i det hovedutvalg saksområdet tilhører.

I tillegg vedtok politikerne at BUFT får møte og talerett i hovedutvalgsmøtene de har sine saker oppe til politisk behandling.

- Unge har en påvirkningskraft

13. mai ble det første Ungdommens Fylkesting arrangert i fylkeshuset i Drammen.

Ungdom fra hele fylket var samlet til diskusjon, og blant tilhørerne satt fylkestingspolitikerne og noterte.

I den første samlingen til BUFT var det viktig for styret å innhente informasjon om hvilke saker ungdommene selv kunne tenke seg å engasjeres i. Dette ble lagt frem for politikerne som møtte.

Engasjert ungdom

Evalueringen av tilbakemeldingene viser at det er spesielt innenfor områder som samferdsel, skole og utdanning, miljø og internasjonalt det er saker ungdommene synes er særlig viktige, og de ser overlappende områder mellom disse.

For eksempel knytter de samferdsel sterkt til skolevei og mulighet til å komme seg til og fra aktivitetstilbud, mens de på miljø og klimarelaterte områder ser behovet for et sterkt og engasjert internasjonalt samarbeid, for eksempel gjennom BSSSC.

Ungdommene involveres i det interregionale- og internasjonale ungdomspolitiske arbeidet blant annet gjennom ØstsamUng, som samordner deltagelsen i BSSSCs ungdomsnettverk.


Publisert 24. oktober 2013, oppdatert 7. november 2013.