Åpnet ny høgskole

Fylkesordfører Morten Eriksrød foretok den offisielle åpningen av nye Høgskolen Buskerud/Vestfolds campus på Kongsberg.

Morten Eriksrød åpning HBV1. januar fusjonerte Høgskolen i Buskerud og Høgskolen i Vestfold og ble Høgskolen i Buskerud og Vestfold (HBV).

Den nye høgskolen får i overkant av 8.000 studenter og cirka 800 ansatte.

Denne uka var det offisielle åpninger på alle studiestedene.

- Vi er den største leverandør av den viktigste råvaren deres - studentene som kommer fra en videregående skole, sier fylkesordfører Buskerud, Morten Eriksrød.

Eriksrød stod for den offisielle åpningen i Drammen torsdag og Kongsberg fredag (bildet).

Buskerud fylkeskommune er ansvarlig for videregående opplæring og eier 13 videregående skoler, Fagskolen Tinius Olsen og Arbeidsinstituttet Buskerud med totalt 9.000 elever.

- Vi vil fortsatt sørge for at elevene velger riktig utdanning, vi vil være pådriver i viktige utviklingsprosjekter og arbeide for at sentrale myndigheter blir enda mer oppmerksom på at mulighetene som ligger her i denne regionen, sier Eriksrød.

HBV har som mål å være nasjonalt ledende på utvalgte fagområder, og internasjonalt orientert.

- Jeg har tre ønsker til den nye høgskolen:

  • hold målsettingen om å bli universitet
  • bli verdensledende på noen områder
  • jobb enda tettere sammen med kommuner, fylkeskommune og næringsliv

- Vi i fylkeskommunen skal fortsette å prøve å snu oss raskt, og selv om vi ikke har mest penger, vil vi bruke dem smart, avslutter fylkesordfører Morten Eriksrød.

Høgskolen i Buskerud og Vestfold har 38 bachelorstudier, 27 ulike masterprogrammer, 2 doktorgradsutdanninger og mange ettårige studier, samt etter- og videreutdanninger.


Publisert 10. januar 2014, oppdatert 10. januar 2014.