Fylkestinget besøker Eiker, Kongsberg og Numedal

Utvikling i regionene. - For oss som fylkespolitikerne er det viktig å møte lokalt næringsliv og samarbeidspartnere der de er.

Onsdag 21. august reiser 43 fylkestingsrepresentanter på en to dagers befaring til Nedre- og Øvre Eiker kommuner, kommuner i Numedal og Kongsberg kommune.

Les også: Program for befaring 21. - 22. august

- Hensikten med en slik befaring er å få mer kunnskap, og å bli bedre kjent med lokale aktører, næringsliv, organisasjoner og kommuner, sier fylkesordfører Morten Eriksrød.

Eriksrød ser fram til å få se og høre hvilke lokale utfordringer kommunene og samarbeidspartnerne står ovenfor.

Ny bru, gang- og sykkelveg til 90 mill kr
I Øvre Eiker vil fylkespolitikerne få en orientering om arbeidet med Jutebrua på fylkesveg 35.

- Jutebrua er det største prosjektet vårt i år med ny bru, forsterkning av vegen og ny gang- og sykkelveg fra Spæren til Torespæren, forklarer fylkesordfører Eriksrød.

Jutebrua i Vestfossen er en smal, trang undergang under Sørlandsbanen. Frihøyde er bare 2,90 meter og mange busser kan ikke passere.

Derfor går denne trafikken i dag på en boligveg, noe beboerne og kommunen har sett som utfordringer i mange år.

Den aktuelle strekningen Jutebrua ble fylkesveg ved innføringen av forvaltningsreformen 1. januar 2010.

Arbeidet skal være ferdig i 2014.

Møter ordførerne i Numedal
Samferdsel er også et av temaene i Numedal og politikerne tas med til arbeidet som gjøres på fylkesveg 40 - Bogstrandhøgda.

Fylkesvegen skal utbedres for 75 millioner kroner ved at man blant annet lager helt ny og rettere trasé.

Ved Bogstrandhøgda skal blant annet hele 135 000 kubikkmeter med stein sprenges vekk.

Arbeidet forventes ferdig senhøsten 2014.

Møter næringsliv på Kongsberg
Torsdag møter politikerne næringslivet på Kongsberg. I næringsparken vil de bli kjent med teknologiindustriens utfordringer og muligheter, samarbeid høyskole-næringsliv om utdanning og forskning og samferdsel/ kommunikasjon.

- Det er en rivende utvikling på Kongsberg, og det er spennende å se hvordan de jobber for å få til utvikling, sier Eriksrød.

- For fylkeskommunen er det viktig å få innblikk i utviklingen som foregår, slik at vi  kan være med på å støtte opp om viktige tiltak i regionen, avslutter fylkesordføreren.

For ytterligere informasjon:
Morten Eriksrød, fylkesordfører, 92 22 86 97. 


Publisert 19. august 2013, oppdatert 19. august 2013.