Feirer grunnloven i Buskerud

- De la grunnlaget for vårt demokrati og politiske system. Vi er utrolig takknemlige for den jobben eidsvollsmennene gjorde i 1814.

17. mai 2014 er det 200 år siden Grunnloven ble vedtatt av riksforsamlingen på Eidsvoll.

- Historie er spennende, ofte fordi det er enkeltpersoners valg eller kanskje feil valg som lager historien, så også med Norges selvstendighet, sier Britt Homstvedt.

Homstvedt er sammen med Anne Sandum nettopp valgt til å være medlemmer i grunnlovskomiteen i Buskerud i forbindelse med feiringen av 200-års jubileet neste år.

Nå står de to kvinnelige fylkestingspolitikerne og betrakter bildet av Johan Collett som henger på veggen utenfor fylkestingsalen i fylkeshuset i Drammen.

Fem menn fra Buskerud amt

Johan Collett representerte Buskerud amt og var en av de 112 mennene som møtte på riksforsamlingen på Eidsvoll i 1814.  De andre fra Buskerud var

- Grunnloven skapte grunnlaget for vårt demokrati og vårt politiske system, jeg mener vi skal være utrolig takknemlige for den jobben Johan Collet og de andre eidsvollsmennene gjorde, sier Sandum.

- De la grunnmuren og senere har generasjonene lagt sten på sten i dette utrolige byggverket som er et av verdens mest demokratiske og beste land å bo i, sier hun.

- Eidsvollmenene tenkte nok på hvordan kongen, som jo var i Danmark, styrte. De så nok at altfor mye av Norges ressurser forsvant ut av landet for å støtte opp om det danske kongehusets liv og kriger, sier Sandum.

- De 112 stormennene på riksforsamlingen på Eidsvoll utarbeidet en liberal grunnlov. Det ble utarbeidet 11 grunnsetninger, og de 17. mai 1814 ble grunnloven undertegnet av presidentskapet i riksforsamlingen som også valgte Christian Fredrik som Norges konge, poengterer Homstvedt.

- Jeg tror ikke de kunne forestille seg hvordan vi, som lever 200 år senere i historien, ville ha det, sier Sandum.

- Viktig å markere

- Grunnlovsjubileet er svært viktig å markere. Grunnloven førte til slutt til det selvstendige Norge, med folkets rett til å delta i alle avgjørelser som et liberalt land, fortsetter Homstvedt.

- Grunnloven, sammen med nasjonalromantikken som vokste frem på denne tiden, bygde opp nordmenns selvfølelse og nasjonalfølelse, og førte oss frem til at vi fikk løsrivelsen fra Sverige i 1905 og derav igjen var en selvstendig stat, understreker Sandum.

- Arbeidet i komiteen må først og fremst fortelle historien til alle våre ungdommer. Den er spennende og svært nødvendig at den ikke blir glemt, mener Homstvedt.

- Komiteen vil nok konsentrere seg om dette, samtidig som det er viktig at vi strukturerer vår innsats sammen med kommunene, sier Homstvedt og legger til at de skal ha sitt første møte før jul for å utarbeide grunnlaget for gjennomføringen av jubileet.

- Det er mye å være stolte av og det forplikter oss som lever i dag til å bidra til å gjøre Norge enda bedre for våre barn og barnebarn, sier Sandum.

Feiring for alle

Stortinget har oppnevnt en hovedkomité for jubileet som ledes av Stortingets president. Hovedkomiteen skal ha det overordnede styrings- og planleggingsansvar for den offisielle markering og feiring av Norges 200 grunnlovsårsjubileum i 2014.

I Buskerud er det oppnevnt en egen komité bestående av politikere og representanter fra frivillige organisasjoner og institusjoner.

  • Britt Homstvedt (Fremskrittspartiet)
  • Anne Sandum (Arbeiderpartiet)
  • Bijan Gharahkhani (Buskerud Innvandrerråd)
  • Sigrid Thielemann (Frivillige organisasjoner)
  • Anne Britt Hauge (Frivillige organisasjoner)

I tillegg deltar representanter for administrasjonen i fylkeskommunen.

Grunnlovsjubileet har tre overordnede mål for feiringen :

  • Bygge mer kunnskap om Grunnloven og dens betydning
  • Skape økt deltagelse og engasjement i demokratiske prosesser
  • Være en bred og inkluderende folkefest i hele landet

Grunnlovsjubileet vil rette seg mot hele den norske befolkningen, og alle kommuner og fylkeskommuner oppfordres til å engasjere seg, både ved feiringen av 17. mai i 2014 og gjennom ulike aktiviteter i jubileumsåret.


Publisert 28. november 2013, oppdatert 4. desember 2013.