Her er søkerlister for rektorstillingene

13 kvinner og 5 menn har søkt på rektorstillingene ved Drammen, Åssiden, Lier og Numedal videregående skoler.

Buskerud fylkeskommune har ansvar for videregående opplæring.

27. februar gikk søknadsfristen ut for de ledige rektorstillingene i fylket.

Totalt 18 personer har søkt, to søkere er unntatt offentlighet.

Søkerliste Drammen videregående skole:

 1. Isabelle Dutard (48), Hokksund, rektor
 2. Zoia Fabres (45), Mantorp, rektor
 3. Gisle Grahl-Jacobsen (53), Drammen, Inspektør/avdelingsleder
 4. Anne Johanne Guldvik (57), Drammen, seksjonssjef
 5. Petter Holvik (52), Drammen, assisterende rektor
 6. Kristine Novak (52), Slemmestad, seksjonsleder
 7. Geir Opdahl (34), Mjøndalen, avdelingsbanksjef personmarked
 8. Sohal Inderjit Kaur (36), Lier, assisterende seksjonsleder
 9. Frode Sømme (50), Røyse, rektor
 10. Unntatt offentlighet (40), kvinne

 Tiltredelsesdato: 1. oktober 2013

Søkerliste Åssiden videregående skole:

 1. Bjørn Wilhelm Bjelke (50), Asker,  rådgiver i Utdanningsdirektoratet
 2. Erik Eiknersson Eichner (43), Nordagutu
 3. Zoia Fabres (45), Mantorp, rektor
 4. Ann-Mari Henriksen (43), Drammen, konstituert rektor
 5. Sohal Inderjit Kaur (36), Lier, assisterende seksjonsleder
 6. Frode Sømme (50), Røyse,  rektor
 7. Unntatt offentlighet, kvinne

Tiltredelsesdato: 1. august 2013

Søkerliste Lier videregående skole:

 1. Bjørn Wilhelm Bjelke (50), Asker, rådgiver i Utdanningsdirektoratet
 2. Zoia Fabres (45), Mantorp, rektor
 3. Anne Johanne Guldvik (57), Drammen, seksjonssjef
 4. Anne Hurum (51), Røyse, studieleder Hønefoss videregående skole
 5. Kari Skei (52), Asker, undervisningsinspektør
 6. Sohal Inderjit Kaur (36), Lier, assisterende seksjonsleder
 7. Frode Sømme (50), Røyse, rektor
 8. Liv Wærp (61), Drammen, konstituert rektor
 9. Katrine Wøien (43), Asker, avdelingsleder

Tiltredelsesdato: 1. august 2013

Søkerliste Numedal videregående skole:

 1. Zoia Fabres (45), Mantorp, rektor
 2. Siri Syvertsen (45), Veggli, rektor

Tiltredelsesdato: 1. august 2013

For ytterligere informasjon:
Jakob Vik, HR-sjef i Buskeud fylkeskommune, 41 90 02 10
Jan-Helge Atterås, fylkesutdanningssjef i Buskeud fylkeskommune, 90 66 86 27 


Publisert 12. mars 2013, oppdatert 19. juni 2013.