Invitasjon til å søke Østlandsutstillingen 2013

Østlandsutstillingen er en årlig landsdelsutstilling som eies av Østlandssamarbeidet

Årets Østlandsutstilling består av både utstilling, seminar og stedsspesifikke verk.

Hele utstillingen vil vises ved Akershus Kunstsenter og deler av utstillingen vil vises ved Vestfold Kunstnersenteret.

Et stedsspesifikt verk produseres som en del av Munch-markeringen i Aasgaardsstrand, og et stedsspesifikt verk vil bli laget til Akershus Kunstsenter.

Det vil også bli arrangert et seminar og bli gjort en performance under Norsk Litteraturfestival på Lillehammer.

Alle billedkunstnere med tilknytting til Østlandet (Akershus, Buskerud, Hedmark, Oppland, Oslo, Vestfold og Østfold) kan søke om deltagelse på utstillingen.

For mer informasjon og fullstendig søknadsreglement, se www.ostlandsutstillingen.no.

Frist for innlevering av søknadsskjema og billedmateriell er fredag 1. februar 2013.


Publisert 31. januar 2013, oppdatert 19. juni 2013.