Tre fylker med felles konferanse om trafikksikkerhet

- Hva skal til for at vi når målet om å halvere antall drepte og hardt skadde innen 2023?

Fylkeskommunen har et overordnet ansvar for å samordne trafikksikkerhetsarbeidet i fylket - et arbeid som gjøres gjennom Fylkets trafikksikkerhetsutvalg (FTU).

I Buskerud fylkeskommunes handlingsprogram 2014 - 2017 for fylkesveger er det foreslått 26 millioner kroner til FTU.

Nå skal FTU i Buskerud, Telemark og Vestfold arrangere en store felles trafikksikkerhetskonferanse på Sundvolden hotell 12. - 13. februar 2014.

LES OGSÅ: Program trafikksikkerhetskonferansen 2014

- Konferansen skal være til inspirasjon og motivering for trafikksikkerhetsarbeidet. Et spennende samarbeid med fylker, kommuner, politiet, Statens vegvesen, Trygg Trafikk og andre frivillige organisasjoner, sier Trond Johansen, leder av FTU i Buskerud.

Årets konferanse tar utgangspunkt i Nasjonal tiltaksplan for trafikksikkerhet 2014-2017 og spør:

  • Hva skal til for at vi når målet om å halvere antall drepte og hardt skadde innen 2023?

- Null visjonen om ingen døde og hardt skadde i trafikken blir tatt på alvor. Ulykkene er mer enn halvert de siste 10 årene. Alle må bidra på alle områder - bedre veger så vel som bedre trafikanter, sier Johansen.

Ungdom og unge voksne

Ungdomsulykker er et av temaene under trafikksikkerhetskonferansen. Ungdom og unge voksne i alderen 15 til 24 år er mer ulykkesutsatt i trafikken enn øvrige aldersgrupper.

Under konferansen vil forsker ved Oslo Universitetssykehus Ullevål, Trond Boye-Hansen, vise til dybdeundersøkelser av ungdomsulykker: Hvem er de, hva gjør de, og hvorfor går det galt?

SINTEF-forsker, Dagfinn Moe, vil snakke om ungdom, utvikling, risiko, spenning, læring og mestring.

- Høy fart

Ulykkesanalyser viser at ulykkene med ungdom og unge førere er preget av høy fart, alkohol eller annen rus og manglende bruk av sikkerhetsutstyr.

- Ulykkesrisikoen er særlig høy for bilførere i alderen 18 til 19 år, sier FTU-leder Trond Johansen som er opptatt av at man får redusert antall ulykker med ungdom.

Forskning viser at risikoen for ulykker er mye høyere om natten, og særlig i helgene.

Risikoen natt til søndag er om lag 30 ganger så høy som gjennomsnittsrisikoen for bilfører og -passasjer.

Påmelding

Følg denne linken for å melde deg på konferansen: Påmelding

Påmeldingsfrist: 10. januar 2014.

Egenandelen er 500 kr, og dekker konferansen, overnatting og mat.

Ved spørsmål om påmelding eller avbestilling, vennligst send en e-post til sb...@sundvolden.no


Publisert 4. desember 2013, oppdatert 10. desember 2013.