- Gode innspill fra kommunene

Over 50 deltakere samlet til diskusjon om handlingsprogram for fylkesveger 2014-2017 og trafikksikkerhetsarbeidet.

Onsdag samlet samferdselsavdelingen i Buskerud fylkeskommune 55 deltakere fra kommuner og samarbeidspartnere til seminar i fylkeshuset.

Deltakerne var invitert for å diskutere og komme med innspill til nytt handlingsprogram for fylkesveger 2014-2017 og trafikksikkerhetsarbeidet i Buskerud.

- Vi vil informere om hva vi jobber med slik at deltakerne får en forståelse for hvordan vi tenker og prioriterer, sier samferdselssjef Gro Solberg i Buskerud fylkeskommune.

- Nyttig å delta
- Her får vi løftet prosessen på et nytt nivå, og det blir konkretisert når det gjelder tiltak, så det er veldig nyttig å være her, sier ordfører i Lier kommune, Helene Justad, som er spesielt opptatt av trafikksikkerhet på skolevegene.

- Fylkeskommunen er opptatt av å jobbe godt med trafikksikkerhet sammen med kommunene og interesseorganisasjonene, fortsetter samferdselssjefen.

- Vi trenger innspill fra kommunene, og det har vi fått i dag, sier Solberg.

Innspillene som er kommet inn skal nå tas med i den videre behandlingen.

Samferdselspolitikerne i fylkeskommunen behandler så forslaget til nytt handlingsprogram i slutten av mai før det sendes ut på høring.

Hovedutfordringer
Buskerud fylkeskommune bruker i år 670 millioner kroner til drift, vedlikehold og investeringer på fylkesvegene, men det er utfordringer:

  • Vedlikeholdsforfall på fylkesvegnettet på 2 mrd kr
  • Store behov for tiltak for trygge skoleveger
  • Behov for bedre trafikksikkerhet
  • Byutfordringer i Buskerudbyen og Hønefoss

- Det er viktig at vi får vært med å høre hvilke tanker som er gjort, sier ordfører i Hole kommune, Per Berger.

- Fylkesvegene ligger jo i kommunene, så vi ønsker forutsigbarhet og at man tar unna tiltakene og gir god informasjon til oss om hva som gjøres, sier Berger.

- Vi får være med å påvirke prioriteringene, og det er veldig bra, sier ordfører i Rollag kommune, Dag Lislien.

Ansvar for 1800 km veg
Buskerud fylkeskommune har ansvaret for 1800 km fylkesveger. Fylkesvegnettet er av variabel karakter og trafikkmengden varier fra noen hundre kjøretøy i døgnet til over 20.000 kjøretøy per døgn.

Fylkesvegene går gjennom distrikter, over fjelloverganger og gjennom byer, og mange har ulike utfordringer.

Fylkeskommunen har som mål at Buskerud skal være et attraktivt sted for bosetting og arbeid, og at befolkningen skal gis et best mulig tjenestetilbud. I denne sammenheng er fylkesvegnettet viktig. 


Publisert 13. februar 2013, oppdatert 19. juni 2013.