Kontrollteller 150.000 stemmesedler

Buskerud fylkeskommune har ansvar for å kontrolltelle alle kommunenes telleresultater i Buskerud.

LES OGSÅ: Valgresultater for Buskerud

Onsdag formiddag startet fylkeskommunen kontrolltellingen av alle stemmesedlene etter stortingsvalget 2013 i Buskerud.

- Det er fylkeskommunens oppgave å kontrollere stortingsvalget etter at de 21 kommunene er ferdige med sitt valgarbeid, sier valgansvarlig Mona Bjørnsrud i Buskerud fylkeskommune.

I samarbeid med Drammen kommune gjennomføres skanningen i rådhuset i Drammen.

- Totalt 149.725 stemmesedler skal skannes og kontrolleres, sier hun.

- Ved stortingsvalget i 1981 ble det oppdaget feil, noe som førte til at det ble omvalg for Buskerud, sier Bjørnsrud. 

Kontrolltellingen ventes å være ferdig torsdag. Valgoppgjøret rapporteres videre til Statistisk sentralbyrå og kommunal- og regionaldepartementet.

Til slutt er det det nyvalgte stortinget som endelig godkjenner valget. Stortinget kan også bestemme om det skal foretas nyvalg.


Publisert 11. september 2013, oppdatert 11. september 2013.