Kulturkonferanse i Drammen

Hvilken retning tar norsk kulturpolitikk? Buskerud fylkeskommune arrangerer kulturkonferansen "Alle skal med?" 30. - 31. januar.

Buskerud fylkeskommune ønsker å legge til rette for et årlig møtepunkt for alle kulturarbeidere i fylket.

Under Kulturkonferansen 2014 vil aktuelle spørsmål i norsk kulturpolitikk bli tatt opp.

De siste årene har ideen om at kunst- og kulturtilbudet skal treffe alle vært rotfestet i norsk kulturpolitikk. Likevel viser forskning at kulturkonsumet er stabilt, og det er de samme gruppene i dag som for 15 år siden som oppsøker kulturtilbudene.

Hvordan skal kulturfeltet forholde seg til dette og hvordan ser trendene ut i et internasjonalt perspektiv er spørsmål som vil bli tatt opp.

Blant bidragsyterne er:

  • kulturpolitikkforsker Per Mangset
  • direktør i Rikskonsertene Turid Birkeland
  • direktør ved Drammens Museum Åsmund Thorkildsen
  • redaktør for Aftenpostens kulturmagasin K Kristin Valla.
  • Niels Righolt og Chris Torch fra København og Stockholm er aktive deltakere i utforming av europeiske prosjekter og kulturpolitikk.

Kulturaktører som arbeider på et regionalt nivå som Interkultur, Viken filmsenter, Buskerud Teater, Kunstnersenteret i Buskerud, Buskerud Musikkråd og Brageteateret vil presentere seg.

For informasjon om innledere, program og påmelding se www.bfk.no/kulturkonferansen

Kontaktpersoner:
Anders Wengen, rådgiver team for kunst og kultur, anders....@bfk.no tlf 971 36 922
Thea Breivik, rådgiver team for kunst og kultur, thea.b...@bfk.no tlf 932 66 360


Publisert 10. januar 2014, oppdatert 10. januar 2014.