Utsmykning på St. Hallvard

Kunstnerne er godt i gang på St. Hallvard videregående skole, linjen for dans og musikk.

I disse dager reiser nybygget seg, som fra januar skal huse elever på danse- og musikklinjen på St. Hallvard videregående skole.

Etter en grundig prosess kom det utnevnte kunstutvalget fram til to kunstnere som fikk oppdraget å bidra med kunstprosjekter til bygget:

Aurora Passero og Runi Langum.

Aurora Passero er en ung, nyutdannet kunstner fra Oslo som tidlig gjorde seg bemerket. I 2011 vant hun Høstutstillingsprisen og har senere vært med på flere utstillinger, sist på Haugar Vestfold Kunstmuseum.

Hun har tidligere levert kunstverk til rom den norske ambassaden i Roma.

St. Hallvard er hennes andre oppdrag av denne art: flere hengende tauskulpturer i det store, høyloftede sentralrommet. Disse monteres i løpet av november.

Runi Langum fra Berger er en veletablert kunstner, både i Buskerud og nasjonalt. Hun har hatt flere oppdrag for bygg og mange utstillinger. Hun er også representert med skulptur langs Drammenselva.

Langum har to utendørs oppdrag for St. Hallvard. Høyt oppe på begge skolens entrévegger vil man møte hennes metallrelieffer med menneskefigurer basert på tegning: 1 kvinne og en mann i bevegelse.

Hun vil også levere en sittebenk i form av en steinskulptur med sandblåst motiv og sitteplate av tre. Hennes kunstverk vil komme på plass i september/ oktober.

For flere opplysninger:
Henvendelse til rektor Unni Aadalen, tlf 32 24 01 00


Publisert 17. september 2013, oppdatert 17. september 2013.