Landbruksrapport til departementet

Rapporten viser et bredt omfang av oppgaver som har vært gjennomført i fylkeskommunen på landbruks- og matområdet.

Strategiarbeid, innspill til politikkutforming, utvikling av kunnskapsgrunnlag og prosjekter.

Dette er noe av det Buskerud fylkeskommune har arbeidet med på landbruks- og matområdet i 2012.

Hovedutvalg for regionalutvikling og kultur fikk 12. februar forelagt rapportering som sendes Landbruks- og matdepartementet (LMD) for gjennomført arbeid på landbruks- og matområdet i 2012 til orientering.

Orienteringen viste et bredt omfang av oppgaver som har vært gjennomført i Buskerud fylkeskommune i samarbeid med mange aktører.

Samarbeid med andre aktører om gjennomføring av landbrukspolitikken er ett av målene som LMD ønsker rapportering på.

Strategi for de neste fire årene
Buskerud fylkeskommune har sammen med Fylkesmannen i Buskerud jobbet med strategiene Regionalt bygdeutviklingsprogram og strategi for Buskerud fylkeskommune på landbruks- og matområdet som skal gjelde for de neste fire årene.

Dette arbeidet har vært gjennomført i samarbeid med det brede partnerskapet i Buskerud og det har vært avholdt både strategiseminar og høringsmøter.

Fremtidens kompetansebehov
Buskerud fylkeskommune tok i 2012 initiativ til å bestille et felles kunnskapsgrunnlag for Østfold, Akershus, Vestfold, Telemark og Buskerud i 2012 om fremtidens kompetansebehov.

Dette skal gi innspill til arbeidet med hvordan fylkene kan bidra til å øke rekrutteringen og styrke kompetansetilbudet i landbruket.

http://www.bfk.no/Tjenesteomrade/Naringsutvikling/Landbruk/Rapporter-og-presentasjoner/Fremtidens-kompetansebehov-for-landbruket/

Fjellfagskole
I tillegg til strategiarbeid jobbes det i det utvidede partnerskapet også med landbrukets faglag og i samarbeid med Fjellregionsamarbeidet om viktige innspill til politikkutforming på landbruks- og matområdet til nasjonale myndigheter.

Ett eksempel på dette er innspill til jordbruksforhandlingene og uttalelse til ny landbruks- og matmelding.

En viktig sak for Buskerud fylkeskommune i samarbeid med Fjellregionsamarbeidet har i 2012 vært utvikling av mandat for en Fjellfagskole.

I den forbindelse ble det også utviklet et kunnskapsgrunnlag om landbruk og kompetansebehov i fjellregionen.

Buskerud fylkeskommune har vært med i et bredt spekter av prosjekter fra ulike virkemiddelrammer som har grenseflater til landbruk i 2012.

Midler til rekruttering
Størst engasjement har fylkeskommunen samlet sett hatt gjennom tildeling av midler til rekruttering, likestilling og kompetanseheving i landbruket.

Det ble tildelt kr 857.441 til slike prosjekter. Det har videre vært bevilget midler til mobilisering for økt bruk av tre i nye bygg, fjellbeiteprosjekt, festivalstøtte, økologisk forprosjekt mm.

Mer informasjon om Buskerud fylkeskommunes oppgaver på landbruks- og matområdet i 2012 innenfor fisk- og viltforvaltning, ivaretakelse av kulturlandskap og vannforvaltning mm kan leses i rapporteringen.


Publisert 27. februar 2013, oppdatert 19. juni 2013.