Landets største elektroniske bestilling

I løpet av noen få tastetrykk har Nedre Eiker kommune rett og slett bestilt seg en plass blant Norges beste på eHandel.

Når kontrakten var skrevet med entreprenøren, som skal bygge ut og rehabilitere Solberg skole i Nedre Eiker kommune, var det helt naturlig for innkjøpsansvarlig å benytte kommunens elektroniske bestillingssystem til å bekrefte bestillingen.

Bestillingen, som var på nærmere hundre millioner kroner, har ført til at Nedre Eiker kommune nå allerede har nådd sine eHandelsmål for 2013.

Målet er at minst 10% av vare- og tjenestekjøpene skal gå gjennom bestillingssystemet. Det har de klart, med god margin.

- Så vidt jeg kan se er det den største enkeltbestillingen i landet i år. Den har rykket kommunen rett opp i toppsjiktet på landsoversikten over andel elektroniske innkjøp, sier Brikt Grendar i Capgemini - IBX som har ansvaret for ehandelsplattformen i Norge.

Fylkeskommunen har spesialkompetanse

- Buskerud fylkeskommune har ansvaret for en felles støttefunksjon for eHandel. Denne støttefunskjonen gjør det mulig for kommunene å komme raskt i gang med elektroniske bestillinger, slik som denne i Nedre Eiker, sier Ole Henrik Fjeld, eHandelsansvarlig i BTV-Innkjøp.

Totalt sett har Buskerud fylkeskommune ansvaret for 19 eHandelsprosjekter i to fylker. Kommunene betaler selv for tjenesten.

- Dette hadde blitt mye dyrere hvis alle skulle gjort det selv. Det er mange praktiske og tekniske oppgaver som skal ivaretas med elektronisk handel. Vi har spesialkompetanse på dette, og det nyter kommunene godt av, fortsetter Fjeld.

Landsoversikt

Hvert kvartal summerer Capgemini og DIFI tallene for hele landet og lager en liste over de som har høyest omsetning. Nedre Eiker er altså sikret plass her.

Kjell-Erik Haukland og Nedre Eiker kommune har etablert et system som kan sende både store og små bestillinger, og systemet benyttes allerede til hundrevis av andre varekjøp.

Nå satser de på at alt som kjøpes av varer og tjenester skal gå gjennom samme kanal. Nå kan nemlig både skolebøker og skolebygg bestilles like enkelt.

Nedre Eiker kommune er en av 19 offentlige virksomheter i BTV-regionen som har satt seg samme mål: 10% av kjøpene skal gjennom bestillingssystemet.

Flere har allerede klart det, og hemmeligheten ligger i å se på både små og store kjøp.

- Mer enn penner og kopipapir

- Tradisjonelt har utrullingen av eHandel fokusert på de små kjøpene. Eksempelvis penner, matvarer, bøker, kopipapir og arbeidstøy. For eksempel er de gule jakkene på bildet kjøpt fra kommunens rammeavtaleleverandør, via det samme bestillingssystemet, sier Ole Henrik Fjeld.

Men det er også mye å hente på å kjøpe et skolebygg riktig.

- Hvorfor skal ikke de store kjøpene bekreftes skriftlig? En kontrakt gir fremdeles rom for tolkning. En bestilling er helt konkret. Dessuten får du gevinstene ved fakturabehandling og intern kvalitetskontroll som følger helt naturlig med når du bruker bestillingssystemet, sier han.

Hos BTV Innkjøp sitter Jonas Evensen, som har ansvar for support og Ole Henrik Fjeld, som er prosjektleder. Sammen hjelper de kommunene ved å tilrettelegge for at det skal bli så enkelt som mulig å ta eHandel i bruk.


Publisert 21. oktober 2013, oppdatert 31. oktober 2013.