Langsiktig investering i Midtfjellet Vindkraft

Med fornybar energi som satsningsområde investerer Vardar i en av Norges største Vindmølleparker.


Midtfjellet Vindkraft i Fitjarfjellet nord på Stordøya ble offisielt åpnet tirsdag 17. september. Vindparken har 44 møller, kan levere 350 GWH/år, og er det første store vindkraftverket som vil få inntekter fra det norsk-svenske elsertifikatmarkedet. Vindparken eies av Vardar Boreas, EB Kraftproduksjon, Fitjar Kraftlag og Østfold Energi. EB og Vardar Boreas er eid av Buskerud fylkeskommune som til sammen eier en tredjedel av vindparken

Vardar konsernet har hovedfokus på produksjon av fornybar energi fra vannkraft, bioenergi og vindkraft.

Innen forretningsområdet vindkraft Norge/Sverige har konsernet en nedfelt strategi om å satse på utbygging av lønnsomme vindkraftprosjekt innenfor det etablerte elsertifikatregimet frem til 2020.

Vardar har siden 2001 vært medeier i Kvalheim Kraft, som i 2010 bygde ferdig vindparken Mehuken II med investeringsstøtte fra Enova. I 2006 var de med å stifte vindkraftselskapet Zephyr sammen med Østfold Energi og DONG for å utvikle vindkraftsatsningen videre.

Midtfjellet ble gjennom flere år utviklet av Fitjar Kraftlag og DONG. Da DONG besluttet å trekke seg ut fra Norge i juni 2011 fikk Vardar, EB og Østfold Energi en unik og eksklusiv mulighet til å ta over DONG sine andeler i prosjektet som da var klart for byggestart samme høst. Med innvilget investeringsstøtte fra Enova til fase 1 i prosjektet var Midtfjellet et svært godt vindkraftprosjekt med god og robust lønnsomhet.  

- Vardar har en langsiktig horisont på sine fornybare investeringer, så også for vindkraft. Midtfjellet er et godt prosjekt med robust økonomi som kan drive lønnsomt selv i tider med lave kraftpriser. Vi har tro på at Midtfjellet vil være en god og lønnsom investering for Vardar konsernet på både kort og lang sikt. Vårt medeierskap i Midtfjellet bidrar også til å sette Vardar på kartet som en betydelig aktør innen vindkraft i Norge, sier direktør vindkraft Norge,  Kristin Ankile.

 

Vardar var representertpå åpningen ved dir. vindkraft Norge Kristin Ankile og dir. for HR og samfunnskon takt Tor Ottar Karlsen.

 


Publisert 18. september 2013, oppdatert 18. september 2013.