Samfunnsutvikling i Krødsherad

500.000 til Krødsherad kommune til lokal samfunnsutvikling. - Det gjør en veldig stor forskjell, sier ordfører Olav Skinnes.

Buskerud fylkeskommune og Distriktssenteret skal i samarbeid med Krødsherad kommune utvikle et femårig program som skal gi distriktskommunen større kapasitet til lokal samfunnsutvikling.

Det er kommunal- og regionaldepartementet som tildeler pengene, og Krødsherad kommune er den eneste kommunen i Buskerud som får støtte i denne omgang.

- Vi kan nå styrke arbeidet vårt betydelig og forsere oppgavene våre raskere, sier ordfører Olav Skinnes i Krødsherad kommune.

- Det betyr nye reguleringsplaner, utvikle næringsbygg, boligbygging og turisme. Altså, all samfunnsbygging som vi driver med, fortsetter Skinnes.

Fylkeskommunen og Distriktssenteret samarbeider med kommunen for å utnytte og videreutvikle potensialet som finnes.

- Vi har klare forventinger til fylkeskommunen og Distriktssenteret om å kunne spille på deres kompetanse som vi trenger, sier Skinnes.

- Støtten gjør en veldig stor forskjell for oss, avslutter ordfører Olav Skinnes i Krødsherad kommune.


Publisert 22. februar 2013, oppdatert 19. juni 2013.