Mer profesjonelle kunstnere

Fylkeskommunen bevilger 100.000 for at kunstnere skal utvikle sitt kunstnerskap og forhåpentlig øke sine salgsinntekter.

Kunstnersenteret i Buskerud og Buskerud Bildende Kunstnere ønsker å bidra til økt kompetanse på forretningsdrift og faglig utvikling hos fylkets profesjonelle kunstnere.

I den forbindelse søkte de Buskerud fylkeskommune om midler til program knyttet til «Entreprenørskap/ Kunstnere som egen næring».

Nå har politikerne i hovedutvalget for regionalutvikling og kultur vedtatt støtte på 100.000 kroner til satsingen.

Ved gjennomføring av programmet vil kunstnerne stå bedre rustet til å utvikle sitt kunstnerskap og forhåpentlig øke sine salgsinntekter. Merkevarebygging er et ukjent begrep for mange kunstnere og mange trenger opplæring i dette, skriver de i søknaden sin.

Kunstnerne vil etter gjennomføring av kurset få løsninger som kan styrke nettverket både lokalt, regionalt, nasjonalt og på sikt internasjonalt.

Et mål for dette programmet er også å gjøre kunstnere og kunsten bedre kjent utenfor fylkets grenser. Målet er også å styrke samarbeidet mellom aktuelle næringer i fylket.

Kurset er tilrettelagt for maksimum 25 kunstnere og planlegges med oppstart våren 2014.


Publisert 21. oktober 2013, oppdatert 31. oktober 2013.