Mobbeombudet møtte elever på Kongsberg

Sterkt møte med elever på Kongsberg. I løpet av våren skal det nye mobbeombudet i Buskerud besøke 20 skoler i fylket.

Torsdag startet det nyansatte mobbeombudet i Buskerud fylkeskommune, Bodil J. Houg, sin runde med skolebesøk på de videregående skolene i fylket.

Houg kaller skolebesøkene "Jakten på det gode læringsmiljøet".

På Kongsberg møtte hun elever som delte sine skoleopplevelser og tanker om hvordan mobbing kan bekjempes.

- Det er viktig at vår stemme kan bli hørt. At det blir gjort noe med, sier Odd Simen Bråten Bakken (18) ved Kongsberg videregående skole som var den første skolen som møtte ombudet.

- Jeg har selv vært et mobbeoffer og er veldig opptatt av at det ikke skal være mobbing, fortsetter 18-åringen.

- Vi har ikke hatt noe slikt før, så det er fint at vi får sagt vår mening om alt som skjer på skolen, sier Kristin Dahle Laugerud (17).

- Jeg tror et mobbeombud kan hjelpe, sier 17-åringen.

Tar med innspill fra elevene
- Det var et veldig positivt møte, med mange kloke elever, sier mobbeombud Bodil J. Houg etter møte med elevene på Kongsberg.

Buskerud er det første fylke i landet som har et eget mobbeombud.

- Det er kommet masse flotte innspill som jeg skal ta med meg videre, sier Houg.

I løpet av våren skal ombudet innom 20 videregående skoler i Buskerud.

- Hensikten med skolebesøkene er å bli kjent med den enkelte skole, hver skole er unik. Og det å få møtt elevene - som jo er det viktigste, fortsetter hun.

- Det er elevene jeg er her for, sier Houg.

Følg Mobbeombudet i Buskerud på facebook

Nulltoleranse mot mobbing
Buskerud fylkeskommunen har ansvaret for videregående opplæring av ungdom og voksne, og har nulltoleranse mot mobbing.

Fylkeskommunen har også underskrevet manifest mot mobbing.

Det nye mobbeombudet som startet i jobben sin 1. januar er først og fremst til for 9.000 elever og lærlinger i videregående opplæring i Buskerud.

Ombudet skal både arbeide forebyggende, bidra med kompetanse på området, følge opp skolenes arbeid med handlingsplaner mot mobbing og bidra i saker som ikke lar seg løse lokalt.

For ytterligere informasjon:
Bodil Jenssen Houg, mobbeombud, 91 51 08 93.


Publisert 25. januar 2013, oppdatert 20. november 2014.