Mobbeombudets første halvår

- Vi får mange tilbakemeldinger på at elevene er godt fornøyd med mobbeombudet og hvordan hun jobber.

Tirsdag ettermiddag fikk utdanningspolitikerne i Buskerud fylkeskommune den første halvårsrapporten fra mobbeombudet i Buskerud.

Mobbeombud Bodil J. Houg tiltrådte stillingen i fylkeskommunen 1. januar 2013, og ble landets første i sitt slag.

- Vi får mange tilbakemeldinger på at elevene er godt fornøyd med mobbeombudet og hvordan hun jobber, sier Hege Irene Fossum, fungerende leder av hovedutvalget for utdanningssektoren i fylkeskommunen.

Mange av henvendelsene til mobbeombudet har også vært fra kommunale skoler og instanser både i fylket og nasjonalt.

- I tillegg mottar vi henvendelser utenfor fylket, så jeg tenker at fylkespolitikerne i Buskerud satset riktig da vi opprettet stillingen, sier Fossum.

Sosiale medier er de unges arena, og det ble opprettet en egen side på facebook for Mobbeombudet i Buskerud.

Følg Mobbeombudet i Buskerud på facebook

Siden i dag 368 likes og oppdateres daglig. Det kommer jevnlig meldinger og spørsmål fra elever og foreldre på siden.

I tillegg har mobbeombudet en egen konto på twitter.

Sikre elevenes rettigheter
Mobbeombudet er ansatt i en prosjektperiode på to år og har kontor i fylkeshuset i Drammen.

Ombudet skal sikre at elever i videregående opplæring i Buskerud (9.000 elever) får ivaretatt sine rettigheter og skal være et lavterskeltilbud når skolens tiltak mot mobbing ikke er tilstrekkelig.

Ombudet skal bidra til at saker løses på lavest mulig nivå. Arbeidsområdet til mobbeombudet omfatter:

  • Alle elever på videregående skoler i Buskerud fylke, inklusiv de private videregående skolene(16 – 19 år)
  • Alle lærlinger og lærekandidater i Buskerud fylkeskommune
  • De som har rett på plass i videregående skole i Buskerud, men som ikke per i dag benytter seg av den
  • Elever i spesialskoler og fengselsskoler

Besøkt alle skolene
I løpet av det første halvåret har ombudet reist rundt og besøkt alle de videregående skolene i Buskerud, der hun har møtt elever, lærere og skoleledere.

På skolerunden ga elevrådene tilbakemelding om at de ønsket større medvirkning i arbeidet med læringsmiljøet, men at de syntes de manglet verktøy og kunnskap for å få det til.

På bakgrunn av dette har elev- og lærlingeombudet, Elevorganisasjonen og mobbeombudet laget et felles skoleringsopplegg med læringsmiljø som et av de sentrale temaene.

Jobber aktivt mot mobbing
Mobbeombudet er ansatt i Buskerud fylkeskommune, og fylkeskommunen har jobbet aktivt mot mobbing i den videregående skolen i Buskerud.

Høsten 2010 og høsten 2011 gjennomførte man anti-mobbekonferanser "Ikke på min vakt" der man samlet elever, lærere, rådgivere og rektorer fra hele fylket med et felles mål - forhindre mobbing.

Det er opplæringsloven kapittel 9a og prinsipper for opplæringen som slår fast at alle elever i grunnskoler, videregående skoler og skolefritidsordning (SFO) har rett til et godt fysisk og psykososialt miljø som fremmer helse, trivsel og læring.


Publisert 27. august 2013, oppdatert 20. november 2014.