Morgendagens frivillige

Hvem er morgendagens frivillige? Fylkeskommunen inviterer til stor konferanse i Drammen.

Frivillige organisasjoner er en grunnpilar i velferdssamfunnet og demokratiet.

Deltakelse i frivillige organisasjoner fremmer sosialt fellesskap, gir læring og kunnskap og bidrar til å utvikle demokratisk kompetanse.

Frivillig arbeid gir mennesker muligheter til å bruke og utvikle seg selv, føle seg til nytte og få mening i tilværelsen.

Lørdag 23. november klokka 10-16 inviterer Buskerud fylkeskommune til frivillighetskonferanse på First Hotel Ambassadeur i Drammen.

Konferansen er gratis.

Målgruppe : Tillitsvalgte i frivillige lag og organisasjoner i Buskerud

Temaer som tas opp :

  • Ungdomsmedvirkning
  • Frivillighet og bruk av sosiale medier
  • Hvordan rekruttere nye frivillige
  • Frivillighetens betydning for et godt Buskerud samfunn
  • Samhandling offentlig sektor / frivillige

PROGRAM

Kl.10.00 Velkommen v/ fylkesordfører Morten Eriksrød

Kl.10.15 Hvordan rekruttere nye frivillige? Hva motiverer til frivillighet ?

Ulike former for frivillighet- "eventfrivillighet", "moderne frivillighet", "tradisjonellfrivillighet"
v/ Alva Eide, UKM , URG ( Ungdommens ressursgruppe)
v/ Sahra Jaber, Furuset-ambassadør
v/ Elsa Kristiansen, Norges Idrettshøgskole

Kl.11.30 Bruk av sosiale medier i det frivillige arbeidet
v/ Hilde S. Grønhovd, Voksenopplæringsforbundet

Kl.12.00 Lunsj

Kl.13.00 Kulturinnslag

Samhandling offentlig sektor/ frivillige

Frivilligheten i Norge

Samhandlingsplattform KS-Frivillighet Norge, plattform for samarbeid frivillige organisasjoner og kommunene
v/ Anne Bjerke, Frivillighet Norge

Samhandling Drammen kommune – frivillige organisasjoner, UNGLEDER
v/ Drammen kommune

Kl.14.45 Paneldebatt

Politisk ledelse i Buskerud fylkeskommune møter representanter for frivillige organisasjoner.

Debatten ledes av Frank Rossavik

Kl.15.45 Gjensidigestiftelsen orienterer om sine støtteordninger v/ Chris Bjelke

Kl.16.00 Avslutning


Publisert 14. november 2013, oppdatert 14. november 2013.