Södra varslet fylkeskommunen

Fylkeskommunen har etter omstillingsloven mottatt melding fra Södra Cell om nedleggelse av fabrikken på Tofte i Hurum.

Tirsdag 19. mars mars varslet ledelsen ved Södra Cell Buskerud fylkeskommune om at styret ønsker å legge ned bedriften på Tofte i Hurum.

Nær 300 ansatte blir berørt av nedleggelsen.

Etter omstillingsloven plikter fylkeskommunen så snart som mulig å kalle inn ledelsen og de ansatte i bedriften, kommunen, Innovasjon Norge og NAV til drøftingsmøte.

Et slikt møte vil trolig finne sted over påske.

Omstillingsloven skal legge til rette for en prosess der en vurderer tiltak for videre drift og andre tiltak som reduserer de negative konsekvensene for de ansatte og for lokalsamfunnet når det er aktuelt å legge ned en bedrift.

Eieren av en bedrift som er omfattes av § 2 i loven skal sende melding til fylkeskommunen der bedriften ligger om planene om nedlegging.

For ytterligere informasjon:
Morten Eriksrød, fylkesordfører, 92 22 86 97.
Sigurd Fjøse, assisterende utviklingssjef i Buskerud fylkeskommune, 32 90 87 61.


Publisert 20. mars 2013, oppdatert 19. juni 2013.