Møtte Giske om Södra Cell

Giske ser optimistisk på framtiden for fabrikken Södra Cell Tofte etter møte med fylkesordfører og ordfører i Hurum kommune.

-Vi har alle en felles interesse av å gjøre hva vi kan for sikre videre drift. Det er viktig for de 300 arbeidsplassene og lokalsamfunnet, og for hele skognæringen på hele Østlandet, så vi få løfte hver en eneste sten, sier næringsminster Trond Giske.

Tirsdag formiddag møtte han fylkesordfører i Buskerud, Morten Eriksrød, og ordfører i Hurum kommune, Monica Bratlie, på Sundvolden Hotel.

Hjørnesteinsbedrift
Bakgrunnen for møtet er at selskapet Södra ønsker å selge fabrikken Södra Cell Tofte. 300 personer jobber på fabrikken som er Hurums kommunes nest største arbeidsplass.

- Vi har allerede hatt møter med ledelsen i Södra og bedriften. Vi laget en treforedlingspakke i statsbudsjettet i fjor, så vi vil være åpne for eventuelle nye eiere og diskutere hvordan disse virkemidlene kan bidra til innovasjon, nye produkter og produktutvikling slik at vi får en lønnsom drift i årene som kommer, sier næringsministeren.

- Har du fortsatt tro på videre drift for fabrikken på Tofte?

- Ja, vi har levd av skogen i mange hundre år, og jeg tror vi skal leve av skogen også i framtiden. Det er fabrikken på Tofte et viktig bidrag til, sier Giske.

- Styrket i troen
Södra Cell Tofte er en viktig bedrift i Norsk treforedling, og hver fjerde tømmerstokk som blir hugd i Norge kommer til Tofte.

70 prosent av produksjonen på fabrikken går til eksport, resten til det norske markedet.

- Giske bekrefter at det er muligheter, og mitt mål er at det fortsatt skal være drift på Tofte. Møte i dag styrket troen min på at vi skal få til det, sier ordfører i Hurum kommune, Monica Bratlie.

- Målet vårt var å få en dialog med ministeren og han var positiv til å se på virkemiddelapparatet, så dette var et veldig positivt møte, fortsetter fylkesordfører Morten Eriksrød.

- Vi har allerede avtalt et nytt møte med ham i neste uke, sier Eriksrød. -

Mandag besøkte Bratlie og Eriksrød konsernledelsen i Södra i Sverige for å få en førstehånds-orientering om salgsprosessen ved salget av Södra Cell Tofte.

Senere denne uka skal de to ha møter med skognæringen på Østlandet.

For ytterligere informasjon:
Fylkesordfører Morten Eriksrød, mobil 92 22 86 97
Ordfører Monica Bratlie, mobil 970 42 560, sentralbord 32 79 71 00


Publisert 5. mars 2013, oppdatert 19. juni 2013.