Numedalsbanen fredet

Riksantikvaren har fredet Numedalsbanen som et representativt jernbaneanlegg fra 1920-tallet.

Av Ingvild Tjønneland

- Numedalsbanen er et svært godt bevart jernbaneanlegg fra 1920-årene, og forteller en viktig historie om norsk samferdsel og kraftindustri.

- Med fredningen vil banen fortsatt bli bevart som et viktig kulturhistorisk element i landskapet, uttaler riksantikvar Jørn Holme som fredet banen 16. september.

Fredningens omfang

Fredningen av banen omfatter et strekke på rundt 45 kilometer fra Rollag stasjon til Rødberg stasjon.

Fredningen omfatter selve jernbanelegemet med skinner, sviller, signalanlegg, svingskive, telegraflinje, tunneler og andre tekniske installasjoner som har forbindelse med jernbanen.

Fasadene til statlig eide bygninger langs strekningen, inngår også som en del av fredningen. En av banens stasjoner er Veggli. Stasjonen er tegnet av Gudmund Hoel, og har gitt navn til "Vegglitypen".

Denne stasjonstypen finner vi igjen flere steder langs Numedalsbanen, men også langs Sørlandsbanen og Nordlandsbanen.

Kittilsland holdeplass er en enkel plattform med venteskur og påstigningssignal "skiva", og er en typisk holdeplass for Numedalsbanen.

Tråen, Numedalsbanen. Foto: Ståle Bergås©Riksantikvaren
Tråen, Numedalsbanen. Foto: Ståle Bergås©Riksantikvaren

Et viktig teknisk kulturminne

Numedalsbanen representerer jernbanebyggingen på 1920-tallet. Banen åpnet 19. november 1927 og banen ble bygget i forbindelse med kraftverket Nore I.

Sammenhengen mellom jernbanen og kraftverket er en viktig del av Numedalsbanens historie. Gvammen stasjon var for eksempel losse- og lasteplass for kraftverket.

Banen er godt bevart, både når det gjelder infrastruktur og bygninger. Fredningen skal sikre kildeverdiene og opplevelsesverdiene, samt bevare anlegget som kulturhistorisk element i landskapet da både infrastruktur og bygninger er sjeldent autentisk, enhetlig og nesten komplett.

Visste du at?

Det er mulig å leie dresin på Veggli stasjon og sykle langs Numedalsbanen. En dresin er en "sykkel" som jernbanepersonalet brukte da de skulle inspisere jernbanelinja tidligere.

Numedalsbanen 27. mai 1988. Bildet er tatt ved Norefjord stasjon, en av de nå fredete stasjonene langs banen. Foto: Alexander Ytteborg©Riksantikvaren
Numedalsbanen 27. mai 1988. Bildet er tatt ved Norefjord stasjon, en av de nå fredete stasjonene langs banen. Foto: Alexander Ytteborg©Riksantikvaren


Publisert 20. september 2013, oppdatert 20. september 2013.