Nye nettsider for Buskerud fylkeskommune

- Et godt og brukervennlig nettsted for Buskeruds innbyggere.

Guro Henga Svendsen- Nettsidene er vår viktigste kommunikasjonskanal, og  vi mener vi med lanseringen av de nye nettsidene har fått bedre funksjonalitet og modernitet i form og stil, sier kommunikasjonssjef Guro Hegna Svendsen (bildet) i Buskerud fylkeskommune.

De viktigste endringene:

  • Ny og forbedret løsning for visning av politiske møter og saksdokumenter
  • Ny og forbedret løsning for visning av postlister
  • Ny informasjonsstruktur og tidsriktige, visuelle innganger
  • Godt synlig inngang til fylkeskommunens planer og dokumenter
  • Mulighet for bruk av kommentarfunksjon på artikler – invitere til dialog

- Det er viktig for fylkeskommunen at det er enkelt for innbyggere og kommunene å finne fram i dokumenter og planverk, sier Hegna Svendsen som ønsker  tilbakemelding fra brukerne på hva de mener om resultatet.

- Nettsider er dynamiske og kan alltid bli bedre, så vi hører gjerne fra deg hvis du har noen kommentarer, sier Hegna Svendsen.

Ny kommunikasjonsstrategi
De nye nettsidene er en del av tiltakene som blir iverksatt i forbindelse med den nye kommunikasjonsstrategien for Buskerud fylkeskommune som ble vedtatt i fylkesutvalget i oktober i fjor.

Den nye  kommunikasjonsstrategien er utarbeidet med bakgrunn i eksterne brukerundersøkelser som ble gjennomført i mars 2012, forklarer Hegna Svendsen. 

Undersøkelsene viste blant annet behovet for å få fram fylkeskommunen som er tydeligere avsender og garantist for tjenestene.

- Disse prosessene har involvert store deler  av organisasjonen, noe som er viktig for forankring og gjennomføring, sier hun.

Ny visuell identitet (grafisk profil) ble utarbeidet som et viktig tiltak for å fremstå mer synlig, profesjonell og helhetlig. Den visuelle identiteten er tuftet på verdiene til Buskerud fylkeskommune; raus, åpen, modig og entusiastisk.

- Med over 2200 ansatte og mange virksomheter er det nødvendig å ha en tydelig profil der vi framstår som mer helhetlig  med Buskerud fylkeskommune som tydelig avsender Vi ser fram til å ha fått dette på plass i organisasjonen i løpet av våren, avslutter kommunikasjonssjef Guro Hegna Svendsen.

For ytterligere informasjon:
Guro Hegna Svendsen, kommunikasjonssjef, 32 80 85 20 eller91 62 72 45
guro.hegna...@bfk.no


Publisert 11. februar 2013, oppdatert 6. juni 2016.

blog comments powered by Disqus