Nye turveier skal skiltes og merkes

Tolv nye turveiprosjekter i Buskerud får støtte til skilting og merking.

Innen søknadsfristen den 27. august, fikk fylkeskommunen søknader fra 7 kommuner til 12 nye turveiprosjekter som skal merkes og skiltes. Det er et premiss for å få tilskudd at søker til turveiprosjektene er en frivillig organisasjon. Kommunen prioriterer søknadene i sin kommune og videresender til fylkeskommunen. Alle søknadene er innvilget.

Skilt- og merkeprosjektet i Buskerud er et spleiselag mellom Gjensidigestiftelsen, fylkeskommunen og kommunene. For hver krone en kommune bevilger til frivillig lag/organisasjon på skilting og merking, bevilges de 3 kroner ekstra; en fra fylkeskommunen og 2 fra Gjensidigestiftelsen.

I denne søknadsrunden er det gitt tilsagn til prosjekter i følgende kommuner:

  • Ringerike kommune: inntil kr 215.000,-
  • Røyken kommune: inntil kr    57.000,-
  • Lier kommune: inntil kr 186.000,-
  • Hol kommune: inntil kr 229.950,-
  • Sigdal kommune: inntil kr    53.500,-
  • Ål kommune: inntil kr 124.000,-

I prosjektet satses det mye på samarbeid og erfaringsutveksling, og fylkeskommunen arrangerer jevnlig samlinger for kommunene som deltar i prosjektet. Kommunene er selv ansvarlig for at prosjektkriteriene følges, og her er masse å passe på. Det er veldig viktig at det som står i nasjonal Merkehåndbok følges, og før det kan merkes og skiltes må det være inngått skriftlige avtaler med alle grunneierne.

Prosjektet har ekstra høy fokus på drift og vedlikehold. Traseer som merkes skal holde en høy standard over tid, og ikke forfalle. For å oppnå dette, må kommunene inngå skriftlig avtale med de som skal gjennomføre skiltinga og merkinga. Avtalen må beskrive hva slags type vedlikehold en merket turvei skal ha og hvor ofte den skal ettersees. Med avtaler for drift og vedlikehold skal man unngå blant annet skjeve skiltstolper og gjengrodde traseer.

Spørsmål om skilt- og merkeprosjektet i Buskerud kan rettes til prosjektleder i fylkeskommunen, Eva-Lill...@bfk.no, tlf.: 32 80 87 23.


Publisert 26. september 2013, oppdatert 9. oktober 2013.