Nye utdanningsløp ved Lier og Hønefoss vgs

Politikerne vedtok fremtidsrettede yrkes- og profesjonsinnrettede utdanningstilbud ved Lier og Hønefoss videregående skoler.

Hovedutvalget for utdanningssektoren i Buskerud fylkeskommune sluttet seg til ønsker fra Lier videregående skole og Hønefoss videregående skole om nye utdanningsløp.

Det etableres nå løp for dobbelkompetanse, der ungdommene kan oppnå både fagbrev og studiekompetanse på fire år.

Tilbudene gjøres søkbare for skoleåret 2014/2015:

Nye utdanningstilbud ved Lier vgs:

 • 4-årig løp for Helsearbeiderfag og studiekompetanse
 • 4-årig løp Salg, service og sikkerhet og studiekompetanse
 • 3-årig løp for studiekompetanse via Vg1 Helse- og oppvekstfaget og Vg2 Barne- og ungdomsarbeiderfaget

Nytt utdanningstilbud ved Hønefoss vgs:

 • 4-årig løp for Helsearbeiderfag og studiekompetanse

De nye utdanningstilbudene skal møte framtidens kompetansebehov gjennom å sikre tilgang på kvalifisert arbeidskraft innenfor helse- og omsorgssektoren, oppvekstsektoren og innenfor salgs- og serviceyrker.

Utdanningstilbudene kvalifiserer også for å søke profesjonsutdanninger som for eksempel sykepleier, barnehagelærer, barnevernspedagog og sosionom.

Tilbudene om løp for dobbelkompetanse vil følge tilsvarende opplegg som var tilbudt innen reiselivssatsingen i Hallingdal knyttet til Ål vgs og Gol vgs.

Lærekontraktene vil inngås ved skolestart år 1, og omfanget av opplæring med lærebedriften som arena vil øke fra år til år. Ungdommene vil ha både elevstatus og lærlingestatus alle 4 årene.

Hovedfordelingen vil være:

 • År 1: 4 dager i skole – 1 dag i bedrift
 • År 2: 3 dager i skole – 2 dager i bedrift
 • År 3: 2 dager i skole – 3 dager i bedrift
 • År 4: 1 dag i skole – 4 dager i bedrift

Lærekontrakten med medfølgende arbeidsavtale vil inkludere jobbing i skolens ferier i et omfang som gjør at man samlet oppnår det som tilsvarer 2 års læretid på fulltid.

Tilbudene bygger opp under Kunnskapsskolens mål om sammenhengende og fleksible strukturer med kompetanse for framtida.

På flere områder vil disse tilbudene være med på å bidra til ønsket utvikling i tråd med Stortings melding 20 På rett vei. Dette gjelder punkter som:

 • Gi skoleeierne mulighet til å etablere yrkesfaglige veier til generell studiekompetanse gjennom videregående opplæring.
 • Styrke fag- og yrkesopplæringen gjennom å legge til rette for tidligere og hyppigere veksling mellom opplæring i skole og bedrift.
 • Arbeide aktivt for flere læreplasser i samarbeid med partene i arbeidslivet gjennom oppfølging av samfunnskontrakten for flere læreplasser.

Tilbudene om dobbelkompetanse bygger på et tett samarbeid med lærebedriftene.


Publisert 21. november 2013, oppdatert 21. november 2013.