Økende antall søknader til oppreisningsordningen

De siste to månedene er det kommet inn flere søknader enn det gjorde de seks første månedene av søknadsperioden.

LES OGSÅ: Får 725.000 for tapt barndom

Buskerud fylkeskommune administrerer oppreisningsordningen for tidligere barnevernsbarn for fem kommuner i Buskerud.

Den gjelder personer som opplevde omsorgssvikt eller overgrep i institusjon eller fosterhjem etter vedtak i Kongsberg, Flesberg, Nore og Uvdal, Rollag eller Krødsherad kommune.

I saker etter 1980 der fylkeskommunen har vært involvert, kan det søkes oppreisning uavhengig av hvilken kommune i Buskerud foretok plasseringen.

Oppreisningsordningen ble utlyst 1. mars 2013, og har søknadsfrist 1. mars 2014.

Etter halvgått søknadsperioden den 1. september var det kommet seks søknader – noe som var færre enn forventet.

- I høst har imidlertid søknadsmengden økt betraktelig. Mens de seks første søknadene kom i løpet av seks måneder, har syv søknader nå kommet i løpet av de to siste måneder,sier sekretariatsleder Liv Marie Rudmoen i fylkeskommunen.

I tråd med hva andre Oppreisningsordninger i landet har erfart, er det grunn til å tro at denne trenden fortsetter i tiden framover mot søknadsfristen.

- Flere søkere sier at det satt langt inne å begynne å ta tak i de vonde tingene fra barndommen, og dermed har de utsatt det en stund. Andre har først nå blitt oppmerksomme på at Buskerud har en slik ordning, sier Rudmoen.

- De som er innvilget oppreisning er svært takknemlige for at Buskeruds fylkespolitikere tok initiativ til ordningen. De setter stor pris på pengebeløpet, men enda viktigere er den følelsesmessige oppreisningen som ligger i å bli trodd på og bli bedt om unnskyldning for den lidelse de ble påført, sier hun.

Noen søkere har opplevd krenkelser fra det offentlige som ikke omfattes av formålet med ordningen. Sekretariatet for oppreisningsordningen i Buskerud har i slike tilfeller bistått personene med å søke om rettferdsvederlag fra Staten.

Rettferdsvederlag kan blant annet innvilges personer som levde under uholdbare forhold hjemme uten at barnevernet grep inn, eller personer som ikke fikk nødvendig hjelp til å fullføre sin skolegang.


Publisert 23. desember 2013, oppdatert 23. desember 2013.