Økt valgdeltakelse for unge

Ønsker lokale for forhåndsstemming på videregående skoler i Buskerud.

- Valgdeltagelsen blant førstegangsvelgerne i Norge er langt lavere enn blant befolkningen som helhet, sier fylkestingspolitiker Helge Stiksrud (V).

Torsdag stilte han fylkesordføreren spørsmål i fylkestinget om han vil ta initiativ til at det blir opprettet valglokale for forhåndsstemming på de videregående skolene i Buskerud, for elever som har stemmerett ved stortingsvalget 2013.

- Ved å gi elevene anledning til å forhåndsstemme på skolen de går på, vil man nå ut til en stor andel av førstegangsvelgerne, sier Helge Stiksrud.

- Unik situasjon
Buskerud fylkeskommune har ansvaret for videregående opplæring av ungdom og voksne i fylket.

Opplæringen i skole skjer ved 13 videregående skoler, ett arbeidsinstitutt, en folkehøgskole og en fagskole.

- I 2013 er man i den unike situasjon at svært få om noen elever i videregående skole har vært med på skoledebatt og skolevalg tidligere, fortsetter Stiksrud.

- Dette er en god anledning til å prøve noe nytt, og gi elevene anledning til å forhåndsstemme på skolen de går på, sier han.

- Som skoleeier vil fylkeskommunen stille seg positiv til at de videregående skolene blir benyttet som lokaler til forhåndsstemmegivning under forutsetning av at kommunene der skolene er plassert, påtar seg ansvaret for gjennomføring, sier fylkesordfører Morten Eriksrød.

Kommunenes ansvar
Reglene om forhåndsstemmegivningen fremgår av valgloven kapittel 8 og valgforskriften kapittel 6.

Det er kommunene som har ansvaret for å legge til rette for forhåndsstemmegivningen innenriks.

Valgstyrene i hver enkelt kommune skal legge forhåndsstemmegivningen til lokaler som er lett tilgjengelige og hvor alle velgere kan ta seg inn uten å måtte be om hjelp.

Valgstyret bestemmer
Det er også valgstyret som bestemmer hvor det skal mottas forhåndsstemmer.

Valgstyret må vurdere konkret hvor mange steder det er behov for å ha forhåndsstemmemottak i kommunen.

Det samme gjelder for lokalenes åpningstider. Loven bygger imidlertid på en forutsetning om at det i hele perioden skal være mulig å forhåndsstemme minst ett sted.

Dette gjelder bare på vanlige arbeidsdager (mandag til fredag).

- Se på mulighetene
- Det å kunne forhåndsstemme på videregående skoler vil for mange av de yngre velgerne være en enkel og tidsbesparende måte å få forhåndsstemt på, mener Eriksrød.

- Kommuner med slike læresteder bør derfor nøye vurdere hvilke muligheter det er for stemmegivning der.

Fylkesordføreren oppfordrer kommunene til å se på muligheten om de videregående skolene kan benyttes til forhåndsstemmegivning for å bidra til økt valgdeltakelse blant unge velgere.

- Dette vil gjøres ved aktivt å følge opp de kommunene som er vertskap for  videregående skoler.

- Fylkeskommunen vil stille lokaler til rådighet. Det må imidlertid være opp til hver kommune å ta kostnadene. Ansvaret og forvaltningen for å gjennomføre forhåndsstemmegivningen vil ligge hos kommunene, avslutter fylkesordfører Morten Eriksrød.


Publisert 8. februar 2013, oppdatert 19. juni 2013.

blog comments powered by Disqus