Ønsker innspill om idrett og friluftsliv

Strategi for idrett og friluftsliv i Buskerud er nå ute på høring.

Buskerud fylkeskommune ved hovedutvalg for kultur, idrett og folkehelse vedtok høsten 2012 oppstart på nytt planarbeid innenfor området idrett og friluftsliv.

En ny idrettsmelding hadde kommet ut og det var mye som også skjedde på friluftslivsfronten, blant annet en ny nasjonal strategi for et aktivt friluftsliv, selv om denne lot vente på seg til høsten 2013.

Nye nasjonale føringer satte premissene for nytt planarbeid, men strategiprosessen har samtidig fokusert hva menneskene på lokalt nivå har å si.


Mange fra Kongsbergregionen møtte opp på innspillsmøte på Lampeland 27. mai.

Seks innspillsmøter i like mange regioner resulterte i en mengde innspill som prosjektansvarlig og idrettsrådgiver Øyvind Gonsholt har bearbeidet i samråd med en nedsatt styringsgruppe.

Denne styringsgruppen har bestått av fylkespolitikere, fylkesadministrasjon og de to største frivillige organisasjonene innen idrett og friluftsliv i Buskerud.

- Ønsker innspill fra alle

Høringsdokumentet er nå ute til høring hos kommuner, frivillige organisasjoner og andre aktører som er berørt av den.

- Vi ønsker innspill fra alle som har en mening om hvordan idretten og friluftslivet skal utvikle seg i Buskerud, og hvilke satsinger som må til for å gjøre det best mulig, sier idrettskonsulent Øyvind Gonsholt.

Han er opptatt av at dette er en strategi som skal styrke det arbeidet som legges ned lokalt av det frivillige og det offentlige.

Samarbeidspartnere

- Vi er avhengige av at de aktørene som jobber for utvikling av idretten og friluftslivet i Buskerud er med på å realisere satsingene i strategien, ellers har den liten eller ingen verdi, fortsetter han.

Strategien skal etter planen vedtas rett over nyttår. Rett etter vedtaket starter arbeidet med å utarbeide et handlingsprogram som baserer seg på innholdet.

- For hver eneste satsing trenger vi samarbeidspartnere, enten det er kommuner, frivillige organisasjoner, regionråd eller andre, sier idrettsrådgiveren.

- Dette er ikke en strategi som handler kun om hva fylkeskommunen skal satse på, det er like mye en strategi som skal satse på tiltak som styrker det som skjer i kommunene, i de frivillige organisasjonene og i utviklingen av aktivitetstilbudet i fylket vårt, avslutter idrettskonsulent Øyvind Gonsholt i Buskerud fylkeskommune.

Strategi for idrett og friluftsliv i Buskerud er lagt ved denne saken og har høringsfrist den 12. desember. Innspill kan sendes til postm...@bfk.no med kopi til oyvind.g...@bfk.no.


Publisert 25. oktober 2013, oppdatert 30. oktober 2013.