Over 12 millioner bussreiser

For første gang er det mer enn 12 millioner bussreiser i fylket vårt. Det er befolkningen i Buskerudbyområdet som reiser mest med buss.

I 2012 er det en oppgang på 3,2% i antallet bussreiser i Buskerud, og for første gang er det mer enn 12 millioner bussreiser i fylket vårt.

Tall fra Brakar viser at det er befolkningen i Buskerudbyområdet som reiser mest med buss.

Buskerudbyen
De fleste bussreisene i Buskerud skjer i de fem Buskerudbykommunene. Hele 10 409 000 bussreiser ble foretatt i Drammen, Kongsberg, Lier, Nedre og Øvre Eiker. Dette utgjør en økning på 3,8% fra 2011.

- Dette er veldig gledelig tall, sier Henry Gaarde, administrerende direktør i Brakar.

- Særlig veksten i nedre deler av fylket er viktig for å oppnå målene satt gjennom Buskerudbysamarbeidet.

Gaarde er ikke overrasket over tallene. Vekst i kollektivtrafikken ser vi i hele Norge. Det ser også ut til at veksten i antall bussreiser er større enn befolkningsveksten. Det betyr at flere faktisk velger å ta bussen.

Fulle busser
Veksten i antall reiser har imidlertid en bakside. Brakars kunder opplever oftere fulle busser, og flere klager på dette.

- Dette er utfordringen vi må møte, sier Gaarde. -Vi vil trenge flere busser for å ivareta det økende antallet kunder i årene som kommer.

- Dette gjelder først og fremst i Drammensområdet, og vi må se på hvordan vi kan utnytte de bussene vi har tilgjengelig på en mest effektiv måte. Samtidig vil vi vurdere dette etter hvert som vi inngår nye busskontrakter, forteller han.

Brakar får tilbakemeldinger fra kundene som tilsier at de velger bort bussen fordi den er for full. Det kan muligens forklare en noe svakere vekst i 2012 enn i 2011.


Publisert 25. januar 2013, oppdatert 19. juni 2013.