Over 200 på Ny GIV-samling

Det 13-årige skoleløpet spikres på dialogsamling mellom kommunene og fylkeskommunen.

4 – 5. april inviterer Buskerud fylkeskommune og NAV Buskerud til Ny GIV-samling på Sundvolden hotel.

- Målet med samlingen er å få til bærekraftige strukturer i det  tverretatlig samarbeidet, slik at vi bedrer forutsetningene for at flere ungdommer  fullfører videregående opplæring, sier prosjektleder for Ny GIV-overgang, Anders Liverud, i Buskerud fylkeskommune.

Målgruppen for samlingen er kommunene ved skolefaglig ansvarlig, helseansvarlig og ansvarlig for skolehelsetjenesten,  NAV-ledere og ungdomskontaktene i kommunene med flere, NHO, Fylkesmannen med helse, sosial og utdanning,  Arbeidsinstituttet Buskerud, PPOT (pedagogisk og psykologisk tjeneste og oppfølgingstjenesten) med ledere og OT rådgivere, fagopplæring, rektorer og rådgivere  fra de videregående skolene, samt ungdommer.

- For å sikre videreføring av de gode tiltakene i Ny GIV, både Overgang og Oppfølging, ønsker vi å  videreutvikle / etablere gode samarbeidsavtaler mellom Buskerud fylkeskommune og  alle kommunene i Buskerud, fortsetter Liverud.

- Vi vil bruke Appreciative Inquiry (AI metoden) på denne samlingen, og kompetansesenteret ved Arbeidsinstituttet Buskerud har ansvaret for denne prosessen, avslutter Anders LIverud i fylkeskommunen.

Kunnskapsdepartementet, Arbeids og velferdsdirektoratet kommer og Helsedirektoratet har også fått invitasjon.

Påmelding til utdan...@bfk.no. tlf. 32 80 86 47.  Vi trenger følgene opplysninger ved påmelding, navn, stilling, arbeidssted, virksomhet og mailadresse.

Påmelding innen 15.03.13.


Publisert 8. mars 2013, oppdatert 19. juni 2013.