Oversender bompengeutredning i november

Fylkeskommunen, ordførerne i Kongsberg og Øvre Eiker og Statens vegvesen møttes om E134 Damåsen - Saggrenda.

Onsdag ettermiddag møttes representanter fra fylkeskommunen, ordførerne i Kongsberg og Øvre Eiker og ledelsen i Statens vegvesen for å drøfte framdrift for prosjektet E134 Damåsen - Saggrenda. 

Prosjektet er i rute og har topp prioritet, og framdriften for oppstart av byggingen går etter planen.

Ny firefelts E134 over Damåsen i Øvre Eiker kommune til Saggrenda i Kongsberg gjennomføres for å redusere trafikkulykker samt forbedre kapasitet og framkommelighet på E134 gjennom Kongsberg.

Prosjektet er anslått å koste om lag 3,2 milliarder kroner og forutsettes finansiert ved en kombinasjon av statlige midler og bompenger.

Det er fattet lokale vedtak om delvis bompengefinansiering av prosjektet.

LES OGSÅ: E134 Damåsen-Saggrenda (Statens vegvesens prosjektside)
FØLG: E134 Damåsen - Saggrenda på facebook

Bompengeutredningen skal oversendes kommuner og fylkeskommune tidlig i november, og det legges opp til en behandling i kommuner/fylkesting før nyttår.

Reguleringsplan for E134 Damåsen-Saggrenda ble vedtatt i kommunestyrene i Øvre Eiker kommune 18. april 2012 og i Kongsberg kommune 9. mai 2012.


Publisert 11. september 2013, oppdatert 11. september 2013.